Søkeresultater

 1. R

  Produksjonsfeil på FTSS-kontroller fra Brewtech?

  Merkelig. Mine fungerer helt fint, men av/på-knappen blir etter kort tid veldig hard, og så begyner de å skru seg av under bruk. Virker som om det er selve knappen som er problematisk, og ingen andre komponenter….
 2. R

  Produksjonsfeil på FTSS-kontroller fra Brewtech?

  Jeg har i noen år brukt SS Brewtechs FTSS-kontroller til å styre temperatur på bryggene mine. Min erfaring er at de fungerer veldig godt til formålet - men jeg opplevde at begge enhetene hadde en tendens til å skru seg av underveis i fermenteringsprosessen. Det er jo ikke særlig optimalt, når...
 3. R

  Samleobjekter (???) gis bort

  Da far til en venn av meg gikk bort for noen år siden, etterlot han seg en samling av eldre ølflasker - med indholdet intakt. De havnet hos meg, da avkommet uttrykte "du er interessert i øl - ta dem med deg" - og lempet dem inn i bilen min....Jeg antar at ikke noe av dette er drikkelig idag, men...
 4. R

  Sink

  Teknisk sett er etanol, betraktet i henhold til Brönsted-Lowry-definisjonen (hvorvidt et stoff aksepterer eller donerer protoner) amfoterisk - altså strengt tatt begge deler. Hydroksylgruppen kan donere et proton til en sterk base, men denne effekten er begrenset. Samtidig vil etan-komponenten...
 5. R

  ...når man mangler gjærlås

  Jeg tror slike infeksjoner oppstår som en konsekvens av at man slurver på punkter man ikke har tenkt gjennom som risikopunkter. Eller at man har “gjester” i bryggkjelderen (muggsopper, primært) eller er uforsiktig med tildekking f. eks. ved utebrygging. Lang nedkjølingstid øker risikoen. Folk er...
 6. R

  ...når man mangler gjærlås

  Vann fra springen er vel aldri helt sterilt, men bør strengt tatt kunne brukes til å skylle med. Imidlertid ville jeg da ha gitt en behandling med starsan eller lignende i etterkant, for å være helt sikker - men med det sagt, er det mye hygienehysteri blant amatørbryggere. Det skal ganske mye...
 7. R

  Sink

  Godt poeng! Fotoner er underlige. Jeg er ikke fysiker, men har fått med meg såpass at jeg vet at de både har og ikke har masse, og det går igrunnen langt over min forstand. Bevissthet og sjel er strengt tatt ikke samme sak, og de nevro-elektrokjemiske processene vi kan observere i en hjerne ER...
 8. R

  Utmesk på 72 grader - men hva da med temp på skyllevann?

  Jeg slutter meg til dette. Imidlertid har jeg sett en del stygge diskusjoner andre steder på nettet, der et enkelt spørsmål blir stående mer eller mindre ubesvart, mens titalls sider fylles med flisespikkeridiskusjoner som strengt tatt ikke er relevante for spørsmålet som stilles. Det må vi...
 9. R

  Sink

  Alt som har masse - det vil si alt som kan observeres, berøres, sanses eller måles - er kjemisk, og absolutt alt vi omgir oss med er kjemikalier. Det eneste jeg kan komme på i farten som ikke er et kjemikalium er sjelen. Den oppfatningen kan komme til å endres, siden vi ikke vet noe som helst om...
 10. R

  Gjærstarter

  Hvis man skal måle efter volum, ville jeg nok ha sentrifugert væsken før måling, for å være sikker på at ikke ulik sedimenteringsrate eller pakking forstyrrer avlesningen. Det er nok enklere å differensiere med vekt, men da ville jeg nok også ha sentrifugert noen aliquoter, og regnet...
 11. R

  Artikler for hjemmebryggere som jeg gjerne skulle hatt

  Strengt tatt sier du vel egentlig akkurat det samme som meg. Jeg har tidligere sagt til deg at du er langt mer realfaglig kompetent enn du er klar over, og det står jeg ved. Vitenskap handler ikke om å finne de riktige svarene, men om å stille de riktige spørsmålene. Jeg synes du stiller mange...
 12. R

  Artikler for hjemmebryggere som jeg gjerne skulle hatt

  Igjen sporer dette av. Jeg minner om at vitenskapen aldri beviser noe som helst. Den sannsynliggjør at virkeligheten forholder seg på bestemte måter. En "sannhet" er i vitenskapelig forstand en hypotese, eller et sett av slike (en teori) som man ikke har klart å usannsynliggjøre. I det øyeblikk...
 13. R

  Artikler for hjemmebryggere som jeg gjerne skulle hatt

  Forøvrig: Jeg tror definitivt at det som etterspørres i hovedinnlegget er mulig å realisere. Begrensningen ligger nok snarere i at hva man ønsker å forstå er dårlig definert, enn i realiserbarheten av å forklare grunnleggende prinsipper i de respektive fagdisipliner med sikte på å klargjøre...
 14. R

  Artikler for hjemmebryggere som jeg gjerne skulle hatt

  Jeg forstår ikke helt diskusjonen her….? Man kan selvfølgelig få en fysiker til å gjøre rede for detaljene i gassutveksling mellom innsiden og utsiden av en folietildekket kolbe - men samtidig glemmer man den åpenbare evidensen for at oksygen er til stede og i kontakt med gjæren: En...
 15. R

  Spørsmål om gjær og gjæring

  Det du kaller “flash-freezing” vil føre til skade på cellemembraner og osmotisk forgiftning. Gjæren skal fryses langsomt ned til ca. -20 grader, og derfra fryses den raskt ned til -80. Dette har man ikke teknologi til å gjøre i et vanlig hjem.
 16. R

  Spørsmål om gjær og gjæring

  @rosnes Kan du forklare hvorfor Chris White anbefaler YPD istedenfor destillert vann? Nei, det kan jeg definitivt ikke, for det virker svært ufornuftig. Metabolsk aktiv gjær er dårlig beskyttet mot frost, og vil utsettes for osmotisk stress, sjokkproteiner, radikale oksygenforbindelser og skade...
 17. R

  Gitt Bort Tiloversbleven malt gis bort

  Jeg kan gjerne hente det, hvis du ikke allerede har gitt det bort.
 18. R

  Prosjekt barrique

  Næmen....? Så utrolig hyggelig! Jeg tenkte jo bare å gjøre nytte for meg ved å låne ut npen fat jeg uansett knapt bruker. Bare si fra når det passer å repatriere dem - jeg er hjemme mindst en gang i døgnet. Jeg skal skåle for deg ved hver fuldmåne til det halve fatet er tomt.
 19. R

  Spørsmål om gjær og gjæring

  Strengt tatt har jeg vel anbefalt 2.0 mL. Men 1.5 fungerer sikkert fint. Grunnen til at jeg ikke bruker så små rør, er at volumet blir så vidt lite at jeg ser det som en mulig risiko når man ikke har en biofryser på -80 grader eller kaldere - eller i det minste ikke har en fryser uten...
 20. R

  Spørsmål om gjær og gjæring

  Det er helt riktig. Når man har dekanyert av starteren, er slurryen som regel såpass tett at rørene er halvfulle når gjæren har sedimentert. I de wyeast-pakkene er det vel en lukket pose med gjærnæring som må sprekkes inne i pakken før bruk? Hvis du ikke gjør det, er nok gjæren i dvale etter...
Tilbake
Topp