Søkeresultater

  1. sinkjo

    Fleirstegsmesking på Beer Brew 60

    Hei! Etter å ha beundra min svogers Braumeister, er eg freista til å prøve fleirstegsmesk på BB60-en vår. Nokon erfaringar med dette? Legg det då tida det tek å oppnå tempen som i tillegg til mesketida som er oppgitt i oppskrifta? Korleis brukar det effektfunksjonen? Me har den på ca 20. ved...
  2. sinkjo

    Korleis bruke effektfunksjonen på BB60

    Hei! Me har no brygga tre rundar på vår BB60. Me har berre brygga med full effekt, og kun regulert temperaturfunksjonen. Antar vel at effektfunksjonen kan brukast meir aktivt, men på kva måte? Einaste problemet me har hatt til no er at temperaturmålaren ved forrige batch kobla heilt ut. Ved...
Topp