Søkeresultater

  1. R

    Bruk av ombygde CO2 brannslukkere til karbonisering

    Jeg har flere kjøleskap med fat, CO2-flasker og tappekraner. Nå kjøpte jeg en ekstra 5 kg CO2 brannslukker for å slippe å dra med frem og tilbake på hytten. Brannslukkeren er ubrukt og det virker litt unødvendig å blåse ut 5 kg CO2, fjerne stigerøret og så fylle på igjen 5 kg CO2. Har tenkt...
  2. R

    Karbonering på Corneliusfat

    Jeg har et 5 kg ombygget brannslokkingsapparat med CO2. Har karbonert på fat siden I desember og sikkert karbonert 10-12 fat med godt resultat. I Juni laget jeg en pils og en APA og tappet på fat for 2-3 uker siden. Siden jeg nå har øl på 6 fat koblet jeg til fatene en gang pr. døgn og...
Topp