Søkeresultater

 1. J

  Humlefilter

  I koken har jeg prøvd 300, 400 og 800 micrometer hulmefilter. 300 går tett. 400 kan til nød gå. 800 tetter ikke. Det ser ut at jeg får mindre humleutbytte ved bruk av filter. Er det noen erfaringer her? Skal jeg øke humlemengden i filter, hvor mye?
 2. J

  Gjære Øl, Surøl og Vin

  Litt innledning. Jeg har en SS Brewtech Chronical 14 Gal gjærtank. Etter tapping spyler jeg den ren med vannslangen. Deretter er det 45 min med CIP ball, M.I.M. kombisåpe, 3 mL / L, (Felleskjøpet) og spyling med varmt vann (70C). Tilslutt en spray med StarSan. Så til spørsmålene mine. Jeg...
 3. J

  Dyppvarmer - bøye

  Har noen erfaringer med å bøye den rette delen av røret ca 90°?
 4. J

  Dampkondensator-lokk-retur

  Jeg vet ikke om dette er berørt, men jeg prøver. Vi har alle lært at vi ikke skal ha lokk på kokekjelen. Dampen kondenserer i lokket, DMS kondenserer og faller tilbake. Hvordan blir dette når vi har en dampkondensator? Vi har jo et lokk der også med utløp i midten.
 5. J

  Hemocytometer, tellekammer

  Jeg teller gjærceller med mikroskop og hemocytometer. Jeg synes det er vanskelig å få strekene frem tydelig. Kan noen gi meg litt hjelp her?
 6. J

  Chronical PRV OTV

  Jeg har en SS Brewtech Chronical 53 L. Jeg tester Overtrykksventilen (OTV) for utløsningstrykk. Som trykkmåler bruker jeg vannsøyle. Litt Zalovann rundt ventilen. Den slipper ut ved ca 0.3 PSI. Den er oppgitt til å være 2-2.5 PSI. Har noen her lignende erfaringer?
 7. J

  Fratredelse fra Fylkesstyret.

  Jeg vil opplyse om at jeg fratrådte fylkesstyret i Norbrygg Vestfold den 22.08. Jeg antar at nettsiden norbrygg.no/vestfold vil bli oppdatert.
 8. J

  Gjæring under trykk

  Gjæring under trykk. Jeg ønsker en referanse til en tekst som beskriver gjæring under trykk på en faglig og grundig måte. Gjerne noe fra profesjonelle bryggerier. Kan noen hjelpe meg? Takker for all hjelp.
 9. J

  pH meter oppbevaring

  Jeg skal lage en 3 M KCl løsning til oppbevaring av mitt pH meter. På lørdag, den 11.07, blandet jeg 225 g KCl og fyllte på til 1 L med batterivann fra Biltema. Blandingen har stått på både magnetrører og i ovnen på 95 grader C. Den har enda ikke løste seg helt. Hva skjer? Is there a Chemist...
Topp