BB60 skrur seg av under kok

Med oppmerksomheten til tre kompetente herrer, @msevland, @Amarillo og @PetterL, så har jeg et dumt spørsmål. Jeg har kjøpt inn en tre-polet connector/plug for 16A 220VAC, for 1fas varmelementene + jord. Men, så har jeg i bestilling en firepolet ditto, 10A, hvor jeg tenkte å styre pumpen med to leder (220VAC) og lese av temperaturføleren med de andre to lederne (passiv motstand) med input til bzBoilen. Er det litt utenfor å kjøre 220VAC og signalspenning i samme kabel?
Jeg hadde aldri godkjent det på jobb. Jeg hadde glatt gjort det på bryggeriet med en jordfeilbryter.
 
Jeg hadde egentlig planlagt å få tak i en sekspolet kontakt/plugg, men de jeg fant klarte ikke 16A. Derav min litt dårlige løsning. Jeg antar at en får en 50Hz overlagring på lavspennings signalene til temperaturføleren. Hvor mye dette vil påvirke den passive motstanden, husker jeg ikke fra Blindern. Der er jeg nok litt utdatert. Går for den sikre løsningen. Men, er det en (god) ide å bruke en skjermet kabel for temperatursensoren?
 
Dette vil trolig avhenge av om det er en analog (motstand - NTC 25℃=10K B=3435) eller digital (ds18b20) sensor.
Det enkle er å tvinne temperaturkabelen mange ganger rundt en strømførende kabel på 16a og se om den endrer seg med og uten belastning. Sensoren i et glass vann for å sikre stabil temp.
 
Dette vil trolig avhenge av om det er en analog (motstand - NTC 25℃=10K B=3435) eller digital (ds18b20) sensor.
Det enkle er å tvinne temperaturkabelen mange ganger rundt en strømførende kabel på 16a og se om den endrer seg med og uten belastning. Sensoren i et glass vann for å sikre stabil temp.
Det er en passiv motstands sensor pt100. Men god ide å prøve slik du foreslår :)
 
Tilbake
Topp