CO2 regulator til Sodastream - Hiwi - Problemer med manometer/overtrykk

Jeg har nå brukt CO2 regulator til sodastream flasker (425g) fra Hiwi. Det skal sies at jeg ved innkjøp hadde null erfaring med fat og CO2 karbonering. Den første feilen jeg oppdaget var at det ikke var samsvar mellom det faktiske trykket og hva manometeret viste. Ved mistanke sjekket jeg dette ved å tappe av all trykk og se om den viste 0bar. Da var den på 1.5 bar. Byttet da manometer og det så lenge ut til å løse problemet. Når fatet var ferdig karbonert og jeg satte på 1 bar konstant med CO2 regulatoren tilkoblet med åpen ventil. Oppdaget dagen etter at den hadde steget til 5-6 bar selv om regulatorskruen var skrudd tilbake litt etter at 1 bar var stabilisert som driv-trykk. Etter denne hendelsen viser også nå manometeret 1.5 bar som 0 bar...

Noen med lignende erfaringer? Er dette normalt at regulatoren "justerer" opp trykket selv? Har regulatoren blitt ødelagt/var feilprodusert? PS! Den holder på trykket, sviker ikke.
 
Topp