Digitalt flowmeter i HERMS oppsett

Jogeir

Norbrygg-medlem
I mitt 3 kjelers mini-HERMS oppsett ønsker jeg å sette inn en flowmåler for å detektere mangel på flow ved for eksempel stuck mash.

Ideelt er jeg ute etter en rimelig sak med en digital utgang som jeg kan bruke til å slå av varmeelement og gi alarm. Det må være mulig å justere minimum flow.

Er det noen som har funnet noe som er egnet til dette formålet?
 
Topp