Ekstraordinært (digitalt) årsmøte i det sammenslåtte fylkeslaget som nå heter "Norbrygg Oslo og Akershus" torsdag 13. juni 2024 kl. 18.00.

Knut Halvorsen

Fylkesstyre

Landsmøtet vedtok, etter ønske fra fylkesstyrene i Oslo og Akershus, å slå sammen fylkeslagene.
Dermed kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i det sammenslåtte fylkeslaget som nå heter "Norbrygg Oslo og Akershus" torsdag 13. juni 2024 kl. 18.00.

Hovedoppgaven til det ekstraordinære landsmøtet blir å velge nytt fylkesstyre og revidere aktivitetsplan og budsjett.
Agenda:​
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Revidert aktivitetsplan og budsjett
  4. Innkomne saker
  5. Valg

Eventuelt innkomne forslag skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Send dine bidrag til oslo@norbrygg.no . Innspill til valgkomiteen sendes til Morten Sevland på msevland@norbrygg.no .
Årsmøtedokumentene og lenke til møtet på Google Meet vil bli tilgjengeliggjort påevent-siden på norbrygg.no i forkant.
Vel møtt!

Hilsen fylkesstyrene i Oslo og Akershus​
 
Tilbake
Topp