Fermzilla 30l All round

Gjæring med trykk reduserer produksjon av estere og fusel (hodebank) i Lager gjær ved gjæring i høyere temperatur. Høyere temperatur gir raskere gjæringsforløp, så ved 17 grader kan du lage ferdig karbonert Pils/Lager på 2-4 uker.

Høyt trykk kan virke motsatt av sin hensikt for Ale gjær, men du må ikke gjære med høyt trykk selv om du har en Allrounder med trykksett. Du kan fint gjære en Ale ved 0,2 bar og evt øke trykket mot sluttten av gjæringsforløpet for å karbonere.

Trykkgjæring er et ekstra "verktøy" til å eksperimentere og påvirke gjæringsforløpet ved å kunne justere trykket fra 0 - 2,4 bar, og du har et helt lukket gjæringssystem med enkel oksygenfri overføring til fat og muligheten til å karbonere før overføring til fat eller flaske, eller servere rett fra tanken.

Så vidt jeg husker fulgte det med vanlig gjærlås til allrounder'n selv om jeg bestilte "pakka" med trykksett, så da har en alle muligheter. Men det koster jo littegrann mer enn ei "bøtte".
 

Finn Berger

Moderator
Vil ikke estere og smaker dannes under stormgjæringen (også) da? Setningen peker vel tilbake til forrige setning? Kanskje lektor @Finn Berger må komme oss til unnsetning her ... :)

Ja; det @Erlend.L.Norheim mener å si er nok at han venter med trykksettinga fordi han ønsker at esterproduskjonen skal gjøres ferdig først. Men slik det er formulert, er det fort gjort å misforstå det.

Når du sitter med en klar forståelse av noe, er det paradoksalt nok fort gjort å ikke uttrykke den klart:).
 
Sist redigert:
Har anskaffa meg to Fermzilla Gen3 tanker og gjærer nå første batch, en dark lager under trykk. Har justert ventilen til å slippe ut over 1 bar. Høres det riktig ut for kirkelyden ?

På forhånd mange slags takk fra Olympiske omgivelser
 
Topp