Filtrere fra gjæringskar til fat

Tenkte jeg skulle prøve å filtrere et øl jeg har stående på gjæringskar rett over til fat. Har et standard 10" filterhus med 1 mikron filter. Kan dette gjøres med fritt fall, eller må det settes trykk på?
 
Tja..... du får regne ut overflaten på filteret og multiplisere med overflatespenningen på ølet. Så får du «hvilemotstanden» i filteret og vet hva minimum trykkhøyde må være. Så må du regne på den aktive motstanden i filteret som er avhengig av gjennomstrømning slik at du får sammenhengen mellom trykkhøyde og strømningsmengde per tidsenhet.

Eller du kan prøve .....
 
Topp