Fylkesårsmøte i Norbrygg Hordaland

JensD

Norbrygg-medlem
Søndag 12. februar klokken 16:00 - 18:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Hordaland.

Fylkesårsmøtet avholdes på VilVite på Møhlenpris, Thormøhlens Gate 51, 5006 Bergen. Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
  • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett.
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet. E-post adresse til styret er: hordaland@norbrygg.no

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Hordaland er 4.

Vel møtt!
 
Topp