Fylkesårsmøte Norbrygg Nordland – 28.02.2018 – Innkalling

Kl 20.00. Gjennomføres som fysisk møte i Teamgården, Prinsensgate 113 A, Bodø, samt som nettmøte på Google Hangouts. Info kommer senere.

Se vedlagt fil.
 

Vedlegg

  • Fylkesårsmøte Norbrygg Nordland 2018.pdf
    356,8 KB · Sett: 17
Protokoll for fylkesårsmøte i Norbrygg Nordland 2018 vedlegges.
 

Vedlegg

  • Fylkesårsmøte Norbrygg Nordland 2018 - Protokoll.pdf
    356,8 KB · Sett: 19
Topp