Grunnlag og forutsetninger for å dømme øl.

gustavf

Sentralstyre
Er ikke på noens side da det utviklet seg til å bli et dårlig klima ut av diskusjonen her, og de to motpolene virket ikke helt til å klare å forstå hverandres synspunkter. Slik sett er det kanskje rart av meg å poste i tråden her, men temaet interesserer meg. Hvordan skal vi hjemmebryggere bedømme ølet vårt, og er det nødvendig med mindre man har ødeleggende usmaker som man ikke vet hva kommer fra? Skal alle hjemmebrygg som er meldt på i en klasse dømmes som om at målet er en klone av "øl a) fra tysk ledende bryggeri."?

Hvordan du bedømmer ditt øl er det i grunnen du som avgjør. Hvis du er fornøyd med det og ølet står til dine foreventninger, så synes jeg ikke det er noen grunn til noe annet enn å være fornøyd. Når vi snakker om øldømming så snakker vi hovedsakelig om konkurranser. Typedefinisjoner, dommerskjemaer, poengsystemer og typeriktighet er jo noe som hører med til konkurranser og som ikke har noe med hva slags øl man liker eller ikke liker å gjøre.

En viktig del av dømminga er riktignok å vurdere om et øl er teknisk godt brygget. Det har jo en verdi også utenfor konkurranser og er grunnen til at vi bruker dommere i tjenesten med evaluering av øl som medlemmer sender inn for å få tilbakemelding på. Ettersom dommerne skal kunne en del om brygging og ganske mye om smaking, så er de ofte bedre til å gi tilbakemeldinger til bryggerne enn mange andre.

I utgangspunktet vurderes et øl etter "typeriktighet" i konkurranser. Enkelte typer er så smale at det nærmest er å klone et øl. Hvis du melder på et øl som "norsk pilsner butikk-klasse" så er det en konkurranse i å lage et øl som ligner mest mulig på Ringnes, Frydenlund eller Aass sin pils. Når det er konkurransen, så er det riktig å vurdere ølet opp mot den standarden. Det er, selvfølgelig, ikke riktig for et øl som er påmeldt i den mye bredere "moderne lys lager".

Det er veldig få konkurranser der de samme ølene vurderes av dommere og i en publikums favoritt-avstemming. I farta kommer jeg kun på IKT-NM, som ikke har vært arrangert i år, og Ørsta Vola Bryggarmeisterskap, men det er sikkert flere. Forskjellene er uansett betydelige, men det kan ha flere årsaker. Hva man foretrekker er jo, til en viss grad, styrt av hva slags kunnskap og erfaring man har. Folk flest drikker den lokale pilsen, mens hjemmebryggere liker øl med mer smak. Dommerne har jo også sine personlige preferanser, og jeg kan gjerne stemme et annet øl høyt i publikums favoritt enn jeg gjør på et dommerskjema. Settinga er helt forskjellig og jeg liker mange øl som ikke er typeriktige.
 
Topp