Hjelp med tall - Brewfather vannprofil Oset/Maridalen, Oslo

Krøll & Øl

Norbrygg-medlem
Sitter selv med selve tallene "Gjennomsnittsmålinger fra 2019 av Maridalsvannets fysiske egenskaper" og dessuten lest veiledningen for omregning under "HJELP" i Brewfather appen. Likevel . . .

. . . for lenge siden kjemi timene på ingeniørskolen til at jeg tør stole på at egne tall og utregningene ville blitt riktige om jeg skulle prøvd selv. Noen som med sikkerhet sitter med samtlige tall korrekt utfylt, slik de skal stå i "Brewfather skjemaet" og som de kan tenke seg å dele ?

I tilfelle - SVÆRT SÅ MANGE TAKK !

upload_2020-6-4_23-34-20.png
 

Vedlegg

  • Drikkevannskvalitet Oslo 2019 - sammendrag.pdf
    154,6 KB · Sett: 39
Sist redigert:
Ut fra det vedlagte dokumentet:

pH: 7,6
Kalsium: 16 ppm
Magnesium: 0,5 ppm
Natrium ("Sodium"): 2 ppm
Klorid: 6 ppm
Sulfat: 6,7 ppm

Bikarbonat er ikke oppgitt eksplisitt, men kan beregnes ut fra alkalitet og pH.
Alkalitet på 1 mmol / L gir en "midlertidig hardhet" (temporary hardness) på 50 ppm CaCO3.

Vannets oppgitte alkaklietet er 0,62 mmol/L, som gir 31 ppm CaCO3.
Ved hjelp av vannets pH kan man estimere bikarbonatinnholdet til vannet utfra den midlertidige hardheten og vannets pH.

De aktuelle verdiene gir bikarbonat på 37,8 ppm.
 
Selvfølgelig.

OBS: dette gjelder for karbonatalkalitet, ikke generelt!

Første orden er å konvertere alkalitet fra mmol/L til mEq/L. Siden 1 mmol/L = 1 mEq/L for alkalitet, trenger man ikke gjøre noe her (jeg har bare med steget for formalitetens skyld).

Deretter konverterer man fra mEq/L til ppm som CaCO3. Som nevnt over har man forholdet 1 mEq/L = 50 ppm som CaCO3 [1]. Dette gir 31 ppm som CaCO3.

Nå kommer man til et avgjørende punkt. Karbonatalkaliteten er på grunn av forekomsten av to anioner: karbonatanionet og bikarbonatanionet. Det har seg derimot at for vann med pH under 8,5 vil karbonatanionforekomsten ligge under 1%, slik at man i bryggesammenheng godt kan ignorere den. Ved å anta at all alkaliteten forekommer på grunn av bikarbonatanioner, har man følgende [2]:

CaCO3 + H2O + CO2 -> Ca(HCO3)2

CaCO3 har molvekt på 100 g/mol
HCO3 anion har molvekt på 61 g/mol

Hver mol Ca(HCO3)2 tilsvarer 1 mol CaCO3 (100g) og inneholder 2 * 61g = 122g HCO3 anion, slik at man har følgende forhåndstall:

HCO3 anion ppm = 1.22 * (CaCO3 ppm)

Dette gir resultatet av 37,8 ppm HCO3 anion

[1]: https://www.sigmaaldrich.com/conten...h/General_Information/1/conversion-tables.pdf
[2]: https://www.waterboards.ca.gov/drin...s/drinkingwaterlabs/AlkalinityConversions.pdf

EDIT: forumet støtter ikke superskrift, erstattet [sup]-[/sup] med anion

For en kjapp konvertering kan man ta alkalitet i mmol/L * 61 mg/mmol = HCO3 ppm
 
Sist redigert:

YngveKL

Norbrygg-medlem
Selvfølgelig.

OBS: dette gjelder for karbonatalkalitet, ikke generelt!

Første orden er å konvertere alkalitet fra mmol/L til mEq/L. Siden 1 mmol/L = 1 mEq/L for alkalitet, trenger man ikke gjøre noe her (jeg har bare med steget for formalitetens skyld).

Deretter konverterer man fra mEq/L til ppm som CaCO3. Som nevnt over har man forholdet 1 mEq/L = 50 ppm som CaCO3 [1]. Dette gir 31 ppm som CaCO3.

Nå kommer man til et avgjørende punkt. Karbonatalkaliteten er på grunn av forekomsten av to anioner: karbonatanionet og bikarbonatanionet. Det har seg derimot at for vann med pH under 8,5 vil karbonatanionforekomsten ligge under 1%, slik at man i bryggesammenheng godt kan ignorere den. Ved å anta at all alkaliteten forekommer på grunn av bikarbonatanioner, har man følgende [2]:

CaCO3 + H2O + CO2 -> Ca(HCO3)2

CaCO3 har molvekt på 100 g/mol
HCO3 anion har molvekt på 61 g/mol

Hver mol Ca(HCO3)2 tilsvarer 1 mol CaCO3 (100g) og inneholder 2 * 61g = 122g HCO3 anion, slik at man har følgende forhåndstall:

HCO3 anion ppm = 1.22 * (CaCO3 ppm)

Dette gir resultatet av 37,8 ppm HCO3 anion

[1]: https://www.sigmaaldrich.com/conten...h/General_Information/1/conversion-tables.pdf
[2]: https://www.waterboards.ca.gov/drin...s/drinkingwaterlabs/AlkalinityConversions.pdf

EDIT: forumet støtter ikke superskrift, erstattet [sup]-[/sup] med anion

For en kjapp konvertering kan man ta alkalitet i mmol/L * 61 mg/mmol = HCO3 ppm
Takk :):beercheers:
 

Krøll & Øl

Norbrygg-medlem
Takk til deg espandre for å avklare dette. Benevnelsene BF benytter i skjemaet, med +/- og 2-tall og som kommunen ikke benytter seg av, var perfekt egnet til å fremkalle usikkerhet for under/overtegnede. Stiller et lite spørsmål ved om Brewfather ikke ville gjort det enklere for menigmann ved å ganske enkelt å droppe de ?
Uansett, stoler på tallene dine espandre - spesielt siden de samsvarer med de jeg allerede hadde lagt inn Dog ble Mg+2, som oppgis til 0.5 i "kommunens skjema" satt lik null, da desimaltall ikke her var option.
Første punktet i "Brewfathers veiledning for omregning" av de ulike verdiene, sier at HCO3 verdien (bikarbonat) fremkommer dersom alkaliteten målt i mmol/l multipliseres med 61, (som her gir 37,82) nettopp slik du skriver. Tallene for Ph og sulfat var også enkle å lese rett fra skjema. Uten "påhengene" som etterfølger de kjemiske symbolene, ville det gjaldt samtlige . . .
 

Krøll & Øl

Norbrygg-medlem
Ser at Brewersfriend gir mulighet for å oppgi alkalitet i CaCO3 ppm slik du har valgt Jørgen O, eller bikarbonat HCO3 ppm. Konverteringsfaktoraktoren oppgis til 1.22 ifølge "BF Calculations" som ganske riktig gjør "dine CaCO3 31 ppm til mine HCO3 37.82 ppm.
Da er jo det bare helt superbt det Jørgen O og kun én ting som gjenstår - starte brygginga, som for meg blir hva jeg vil kalle BATCH #1 og det påbrgynnes AKKURAT NÅ.
Dobbel Batch Ink & Dagger på Brewzilla 65 liter med Safale 05 tørrgjær som overføres til 57 liter Fermzilla og deretter oksygenfritt på fat (med G-kobling).
Eneste erfaring er dobbel batch Lucky Jack brygget av en bekjent på mitt utstyr der jeg mest var tilskuer. Dog oksygenfritt overført til fat av meg med overraskende bra resultat (ifølge meg da ) Deretter første bryggeførsøk på egen hånd, som ble mer komikveld enn brygging der masse masse vann osv. havnet på gulvet. Mener bestemt jeg er langt bedre forbredt denne gangen og vil bare ønske meg selv ALL GOOD LUCK !
 

Krøll & Øl

Norbrygg-medlem
Fulgte nettopp kurset til Anders Hagen vedrørende vannjustering. Til dere som ønsket mer innføring om temaet for bruk i BrewFather, kan et godt tips være å sjekke ut DENNE guiden til vannjustering - som nettopp tar for seg dette.
 
Topp