Hjemmebryggeraften usmaksamling

Ole Nærheim

Fylkesleder
Vi inviterer som vanlig til hjemmebryggeraften 2.fredag i måneden.
Tid og sted: Fredag 9. oktober, Hindal Gaard kl 19:00

Denne gangen skal vi ha en usmaksamling for norbrygg-medlemmer. Vi skal få smake oss igjennom noen usamker som forekommer i øl og lære litt om hvordan disse oppstår.

Du trenger ikke kjøpe billetter.

Det er viktig å overholde smitteverntiltak som nødvendig avstand, bruk av håndsprit, etc., at ingen med symptomer kan delta, etc.

vi følger koronaveilereden til Frivillighet Norge, alle skal registreres ved ankomst.
Vi starter kl 19:00 ta gjerne med noe hjemmebrygg som du vil dele med medbryggerne dine
 
Topp