Hjemmebryggsmaking i Oslo 25. september 2020 kl. 18

Jørgen O

Dommer
Sentralstyre
Det er lenge siden sist, men endelig arrangerer vi en samling hvor vi kan smake på hverandres hjemmebrygg igjen. Stedet blir lokalene Norbrygg disponerer i Drammensveien 43 på Skillebekk i Oslo.

Det er viktig å overholde smitteverntiltak som nødvendig avstand, bruk av håndsprit, etc., at ingen med symptomer kan delta, etc. Det tas også forbehold om at smittevernsituasjonen kan endre seg i tiden fram til arrangementet, og at det kan komme endringer eller i verste fall en avlysning.

Foreløpig har vi ingen formell påmelding, men det vil uansett bli satt en grense på antall deltakere, med 20 personer som et absolutt tak.

Styret i Norbrygg Oslo håper vi klarer å få til et hyggelig og sosialt arrangement innenfor ansvarlige rammer.
 
Jeg vil gjerne komme :)
(som færsk Oslo-væring :D )
Men litt usikker når jeg blir ferdig på jobb den dagen ennå..
 
Jeg vil gjerne komme :)
(som færsk Oslo-væring :D )
Men litt usikker når jeg blir ferdig på jobb den dagen ennå..

Velkommen skal du være. Det er naturligvis lov å komme litt senere. :)

Som tidligere nevnt, vil vi ta en opptelling av antall deltakere og komme tilbake med mer praktisk info litt nærmere.
 
Tilbake
Topp