INFO: Caso Pro3500 – Fakta om effekt og funksjon

msevland

Sentralstyre
ImageUploadedByTapatalk1440591206.096142.jpg

Det er etter hvert mange som har denne platen, og jeg har derfor kjørt en del tester for å måle tid, effekt og funksjon.

Induksjonstoppen kan kjøpes hos flere av bryggebutikkene, og koster der rundt 3000,- per aug.2015. Den kommer også på tilbud hos andre leverandører og er per aug.2015 billigst hos partiexperten.no

Fordelen med en induksjonstopp er flere. Den varmer kjele, vann og mesk langt raskere enn en vanlig plate, da det ikke er en varmeoverføring mellom plate og kjele. All varme blir produsert i selve kjelen ved hjelp av magnetisme. Dersom det koker over, er heller ikke induksjonsplaten varm som en tradisjonell plate, og vørter brenner seg derfor ikke fast på samme måte. Rengjøring er derfor vanligvis langt enklere. Når kjelen tas av induksjonstoppen produserer den ikke lenger varme, noe som gir en økt sikkerhet mot brann og brannskader.

Note1: når displayet viser ‘H’, er platetoppen varmere enn 50⁰C, er den kaldere enn dette, viser den ‘L’.

Note2: Induksjonsplaten har to max-temperaturer. Dersom du bruker Watt, er max temperatur 170⁰C, mens i Temp innstilling, er max temperatur 240⁰C. Over disse verdiene går platen i overopphetings-modus, og skruer seg av til temperaturen er tilstrekkelig lav.

ImageUploadedByTapatalk1440591227.413298.jpg

Ulempene med en induksjonstopp er at det per i dag ikke er mulig å styre den med en PID. All elektronikken i Caso Pro3500 skruer seg helt av når strømmen tas, noe som gjør PID styring umulig. For å bruke PID til styring av mesk, må du ha en tradisjonell kokeplate uten ‘intelligent’ elektronikk, eller en annen varmekilde du kan styre.
Du er også avhengig av stålkjeler / magnetiske kjeler. Dersom du har tilgang på rimelige aluminiumskjeler, kan disse ikke benyttes. Det er mulig å legge en stålplate mellom en alu-kjele og induksjonstoppen, men da mister du alle fordelene av en induksjonsplate, og får alle ulempene med tradisjonelle koketopper på kjøpet.

Funksjoner

Caso Pro3500 har få funksjoner. De begrenser seg til styring av Watt, programmering av ønsket temperatur, og en timer. Selv om både temperatur og watt stilles inn, er det kun valget markert med rødt lys som er aktivt. I eksempelet under er innstillingene identiske, men øverste kurve har watt markert med rødt, og på nederste kurve er temperatur markert.

Det er tydelig at med watt valgt og med en innstilling på 10/10 (max) går oppvarmingen mye raskere enn med temp 60⁰C valgt. På like lang tid (40min) varmet induksjonsplaten 20 liter vann fra 20 til 90⁰C med watt aktivert, mens på samme tid steg temperaturen fra 20⁰C til 60⁰C med temp valgt.

Grønn kurve er kun en rett hjelpelinje for lettere å kunne se endring i effektpådrag.

ImageUploadedByTapatalk1440591277.710422.jpg

Watt: Caso Pro3500 har en enkel styring av watt med en digital bryter med 10 intervaller. Max gir 3500watt. De tre nederste innstillingene er for vedlikehold og vil ikke øke temperaturen i kjelen.

Temp.: Det er mulig å stille induksjonstoppen på en gitt temperatur. Under har jeg vist temperaturutvikling med Caso’en innstilt på 60⁰C. Kjelen er en standard tykkbunnet bryggekjele på 36 liter, med 20 liter vann. Det er tydelig at induksjonsplaten ikke håndterer tykkbunnet kjele, så den overskyter med ca 20⁰C.

I kurven under er de grønne, rette strekene kun hjelpelinjer for å vise induksjonsplatens effektvariasjon over tid.

ImageUploadedByTapatalk1440591297.761758.jpg

Caso Pro3500 håndterer imidlertid temperaturstyring dersom man benytter en kjele med tynn bunn. Den er ikke tilstrekkelig nøyaktig til bruk i meskeprosessen, men kan benyttes for å varme eksempelvis skyllevann. Temperaturinnstillingene er også alt for grove til å kunne benyttes til mesking.

I kurven under ser man at en tykkbunnet kjele først flater ut mht temperatur når den nærmer seg 80⁰C, mens på en tynnbunnet kjele flater den seg ut før 60⁰C, og steg videre til i overkant av 63⁰C. I begge testene var induksjonsplaten innstilt på 60⁰C. Selv om øverste kurve (tykk) var oppvarming av 20 liter, mens nederste (tynn) kun var med 10 liter, vil platens evne til å justere temperatur trolig være identisk.

ImageUploadedByTapatalk1440591314.861014.jpg

Timer: Det er mulig å angi koketid på induksjonsplaten. Tiden kan stilles inn med 1 minutts intervall, og kan stilles inn fra 0 til 180 minutter. Når nedtellingen er ferdig, går induksjonsplaten i stand-by mode, og skruer av all varme.

Alternative lenker:
Varmekurver i PowerPoint
Caso-Germany
Caso Manual, engelsk fra side 31
Google søk i Norbrygg
 
Sist redigert:
Topp