Innkalling til Årsmøte i Norbrygg Troms 2021

Årsmøte i Norbrygg Troms

24.02.2021 @ 18:00 - 21:00Det arrangeres Årsmøte i Norbrygg Troms 24.02.2021 kl. 18:00 på Internett / Zoom

Lenke til Zoom og dokumenter tilgjengeliggjøres på https://norbrygg.no/eventsFylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i vårt fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter

Agenda på fylkesårsmøtet er:Valg av møteleder og referent

Godkjenning av innkalling

Styrets årsmelding for 2020

Regnskap for 2020

Styrets forslag til budsjett for 2021

Hva er gjort i 2020

Forslag til årshjul for 2021

Innkomne saker

Valg av styre

Valg av delegater til landsmøtet

Valg av valgkomite

EventueltInnkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Vennligst send forslag til meg: lasse@norbrygg.noVel møtt!Lasse Krøger Vanebo, Leder Norbrygg Troms
 
Tilbake
Topp