Innkalling til Årsmøte Norbrygg Hordaland 2023

Helbra

Norbrygg-medlem
Årsmøte for 2023 avholdes Lørdag 21. januar kl. 17:00 i NordNorgeHuset, Kalfarveien 34A, 5018 Bergen.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Hordaland har tale-, forslags- og stemmerett.
Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se for øvrig §8 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Etter årsmøtet avholdes Vinterblot 2023 i lokalene.

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut her når de er klare:

 • Årsmelding Norbrygg Hordaland 2022
 • Resultatrapport Norbrygg Hordaland 2022
 • Valgkomiteens innstilling
 • Innkomne saker (skal være fylkesstyret i hende senest to uker før årsmøtet)
Agenda på fylkesårsmøtet er:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2022
 4. Regnskap for 2022
 5. Forslag til aktiviteter 2023
 6. Styrets forslag til budsjett for 2023
 7. Innkomne saker
 8. Valg av styre
 9. Valg av delegater til landsmøte
 10. Valg av valgkomité
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, og sendes til hordaland@norbrygg.no

Innspill til valgkomiteen sendes til Rudolf Helge Krondorfer på rudolf.krondorfer@gmail.com eller Roy Trygve Vabø på rovaboe@online.no

Vel møtt!
 
Tilbake
Topp