Innkalling til digitalt årsmøte i Norbrygg Oslo 23. februar 2022 kl. 18

Jørgen O

Fylkesstyre
Sentralstyre
Følgende epost ble i dag sendt alle betalende medlemmer i Norbrygg Oslo i 2021 og 2022:

På grunn av koronaviruspandemien blir også årets årsmøte digitalt. Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Oslo har tale-, forslags- og stemmerett. Andre Norbrygg-medlemmer har talerett.

Agendaen for fylkesårsmøtet er:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Styrets årsmelding for 2021
4. Regnskap for 2021
5. Forslag til aktivitetsplan for 2022
6. Forslag til budsjett for 2022
7. Innkomne saker
8. Valg

Årsmøtedokumenter og lenke til pålogging vil bli tilgjengelig her når de er klare: https://norbrygg.no/event/oslo-digitalt-arsmote-2022/

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Forslag sendes til oslo@norbrygg.no. Innspill til valgkomiteen sendes til valgkomiteens leder Morten G. Sevland på msevland@norbrygg.no.

Vel møtt!

På vegne av styret i Norbrygg Oslo,

Jørgen Olsen
leder
 
Topp