Innkalling til digitalt årsmøte i Norbrygg Rogaland 24. februar 2021 kl. 19

Ole Nærheim

Fylkesleder
På grunn av koronaviruspandemien blir årets årsmøte digitalt. Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Rogaland har tale-, forslags- og stemmerett. Andre Norbrygg-medlemmer har talerett.

Du finner agenda til årsmøtet på en egen arrangementsside for årsmøtet på norbrygg.no her

Her vil også årsmøtedokumenter og lenke til pålogging bli tilgjengelig så fort dette er klart.

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet. Forslag sendes til rogaland (a) norbrygg.no.
Innspill til valgkomiteen sendes til Knut Ole Lihaug lihaug@gmail.com

Vel møtt!

På vegne av styret i Norbrygg Rogaland,

Ole Nærheim
 
Tilbake
Topp