Innkalling til fylkesårsmøte 2017 i Norbrygg Finnmark

Einar Michelsen

Norbrygg-medlem
Mandag 27.02.2017 avholdes det første fylkesårsmøte i Norbrygg Finnmark.
Møtet begynner kl. 19.00 og vil bli et nettmøte. Ytterligere informasjon vil komme i denne tråden.

Det er ikke etablert interimsstyre i Finnmark og dette møtet er derfor innkalt av styret i Norbrygg. Se mer om etablering av fylkeslag her: http://norbrygg.no/fylkesstyrer/

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Finnmark fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er spesifisert i vedtektene:

Som minimum må møtet behandle:

  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett
  • Eventuelt innkomne saker.
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte.
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, dvs. mandag 13.02.2017. Informasjon om innkomne saker vil blir distribuert snarets råd etter innsendelsesfristen. Innkomne saker kan sendes til emi@opak.no.

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Finnmark er 1 (en) delegat. Landsmøtet i Norbrygg avholdes helgen 24. – 26. mars 2017 i Oslo. Delegaten får dekke reise og opphold, etter nærmere angitte regler.

Einar Michelsen kan kontaktes på e-post adresse: emi@opak.no, eller pr. telefon 907 53 238.

Vi ber om at de som ønsker å sitte i et styre for Norbrygg Finnmark, eller bidra på annen måte, om å kontakte Einar Michelsen. Det samme gjelder deg som ønsker å være delegat til Norbryggs landsmøte, og å representere Finnmark på dette møtet.

Vel møtt!

Mvh.

Einar Michelsen
Nestleder i NORBRYGG
 
Sist redigert:
Topp