Innkalling til fylkesårsmøte 2017 i Norbrygg Vestfold

JensD

Norbrygg-medlem
Tirsdag 21 februar kl 19:00 avholdes konstituerende fylkesårsmøte i Norbrygg Vestfold

Fylkesårsmøte avholdes på Revetal gamle stasjon midt i Revetal 2 meter fra Bispeveien riksvei 35.

Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Vestfold fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg medlemmer har møte og talerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
  • Årsmelding og regnskap for fylkeslaget
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan
  • Budsjett
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte
  • Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på 3 medlemmer.
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, dvs. torsdag 07.02.2017. Informasjon om innkomne saker vil blir distribuert snarets råd etter innsendelsesfristen.

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Vestfold er 2 (to) delegater. Landsmøtet i Norbrygg avholdes 25.03.2017 i Oslo.

Interimsstyret kan kontaktes på e-post adressen: erikm3@vfk.no
 
Tilbake
Topp