Innkalling til fylkesårsmøte i Norbrygg Møre og Romsdal

JensD

Norbrygg-medlem
Lørdag 18.02.2017 avholdes det første fylkesårsmøte i Norbrygg Møre og Romsdal.

Fylkesårsmøtet avholdes på «Tapp og Kork» kl. 17:00. Adressen er Storgata 27, Molde

Møtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i Møre og Romsdal har tale, forslags og stemmerett.

Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:
  • Årsmelding
  • Arbeidsprogram/aktivitetsplan 2017
  • Budsjett 2017
  • Eventuelt innkomne saker
  • Valg av fylkesstyre på minimum 6 personer.
  • Valg av 2 delegater fra Norbrygg Møre og Romsdal til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
  • Valgkomite på tre medlemmer
Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet, dvs. lørdag04.02.2017. Informasjon om innkomne saker vil blir distribuertsnarets råd etter innsendelsesfristen.

Interimsstyret kan kontaktes på e-post adressen: atle.betten@iktorkide.no

Vel møtt!
 
Tilbake
Topp