INNKALLING TIL FYLKESÅRSMØTE I NORBRYGG OPPLAND

JensD

Norbrygg-medlem
Møt Norbrygg-medlemmer torsdag 23. februar på Lillehammer, og meld deg gjerne til vårt nye fylkesstyre!

Interessen for hjemmebrygging har de siste årene eksplodert i Norge og med det også medlemstallet i Norbygg. For å kunne gi medlemmene et bedre og mer tilpasset tilbud, etablerer Norbrygg nå egne fylkeslag. Vi trenger derfor et styre i Oppland.

Har du lyst til å…
  • lære mer om hjemmebrygging?
  • være med å øke det lokale aktivitetsnivået til Norbrygg?
  • styrke og utvikle hjemmebryggermiljøet?
  • bli med å oppleve samholdet og gleden som hjemmebrygging gir?
Et fylkesstyre for Oppland vil være med å heve aktivitetsnivået lokalt, øke kunnskapsnivået og ikke minst være med å skape et miljø for oss hjemmebryggere lokalt. Oppland er langstrakt og mange sitter for seg selv uten å vite at i nabobygda finnes det én som også synes brygging er gøy!
----------
NORBRYGG Oppland ble etablert med et interimsstyre i 2016 for å forestå det 1. ordinære årsmøte og valg. Det skjer nå:

ÅRSMØTET I NORBRYGG OPPLAND, GJENNOMFØRES TORSDAG 23. FEBRUAR I LILLEHAMMER BRYGGERI SINE LOKAER I ELVEGATA 19, KL. 19.00.

Dagsorden vil blant annet være drøfting av arbeidsprogram, budsjett og, ikke minst, valgt av styre.

Alle medlemmer i Norbrygg i Oppland har stemmerett. Andre Norbrygg-medlemmer har møte og talerett.

Har du synspunkter på hva Norbryggs fylkesstyret for Oppland bør gjøre, så er muligheten her og under debatten på årsmøtet. Forslag til årsmøtet må være innsendt seinest 9. februar.

Styre: vi trenger 4–7 personer som vil delta i det første fylkesstyret for Oppland. Vil du være med selv, eller vet du om noen som har lyst? Vi oppfordrer spesielt kvinner til å bli med og vil prøve å få til noe geografisk spredning.

Vi skal velge :
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Valgkomite på 3
  • Representant+vara til Norbryggs landsmøte 25 mars 2017
Meld deg på årsmøtet 2017 ved å sende en mail til tore@hjerkinn.org senest 9. februar. Skriv om du ønsker å stille til valg eller om du bare vil komme. Påmelding er ikke obligatorisk, men gir oss en pekepinn på hvor mange som kommer.

Du er selvsagt velkommen enten du vil sitte i styret eller ikke (og enten du har rukket å melde deg på eller ikke).

Med forventningsfull hilsen Interrimstyret i NORBRYGG Oppland

Henning Holmbakken Kent Evenrud Hallgeir Bakken Tore Hjerkinn (fylkeskontakt 2016)
 
Topp