Innkalling til fylkesårsmøte Norbrygg Oslo Tirsdag 14/2 18:00

Anders V.

Norbrygg-medlem
Tirsdag, 14. februar, klokken 18:00 avholdes det fylkesårsmøte i Norbrygg Oslo

For deltakere som ønsker en matbit før møtet, samles vi på Gamle Major fra klokken 16:00.

Fylkesårsmøtet avholdes i lokalene til Bouvet i Sørkedalsveien 8 (ved Coloseum kino, inngang fra Sørkedalsvn) og er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer bosatt i gjeldende fylke har tale, forslags og stemmerett. Andre Norbrygg-medlemmer har møte og talerett. Vi oppfordrer alle til å melde seg inn i Norbrygg for å kunne være med på utviklingen av vårt lokallag.

Organiseringen av Norbrygg med fylkeslag er nytt, og det er nå nedsatt et midlertidig interimsstyre for Norbrygg Oslo. Dette styre har påtatt seg oppgaven med å kalle inn til vårt første årsmøte, og fungerer også som valgkomite.

Alle de fem plassene i styret skal velges av årsmøte, og vi har allerede fått inn to personer som er villige til å påta seg oppgaven som leder og som økonomiansvarlig, men vi oppfordrer alle våre Oslo-medlemmer til å melde sin interesse til styreverv innen 1. februar. Send inn forslag til oslo [alfakrøll] norbrygg.no
Forslagene må være godkjent av den foreslåtte.
Sakene som skal behandles på fylkesårsmøtet er:

● Valg av fylkesstyre på minimum tre personer. Leder velges særskilt. Roller konstitueres på første fylkesstyremøte.
● Valg av delegater til Norbryggs landsmøte, med personlige vararepresentanter.
● Valgkomite på 3 medlemmer.
● Innkomne saker. Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Antallet delegater som skal delta på landsmøtet fra Oslo er 5 delegater.

Det skjer mye i Oslo innen hjemmebrygging og innen øl-relaterte arrangementer. Norbrygg Oslo skal derfor finne sin plass, uten å skape unødig konkurransen mot allerede etablerte miljøer og arrangementer.

I Oslo har vi per i dag arrangementer som Norbrygg Publikumsfavoritter, Oslomesterskapet i ølbrygging, IKT-NM m.fl. I tillegg har vi veldig mange små lokale bryggerlaug i bygårder og blant venner som er med på å skape ryggraden i hjemmebryggermiljøet i hovedstaden. Norbrygg Oslo skal søke å tilføre alle våre forskjellige hjemmebryggermiljøer en merverdi i form av konkurranser, kursing og et felles hjemmebryggermiljø.

På årsmøte ønsker vi derfor å skape debatt om hva vi som ølbryggere ønsker av et lokallag, og hvilke muligheter vi sammen kan skape. Her er noen ideer som vi sender videre til det kommende styre:

- Norbrygg dommerkurs
- Norbrygg usmak-kurs
- Oslomesterskap i Pils (flaskekonkurranse 2017)
- Bydelsmesterskap i ølbrygging for flaske (åpen klasse)
- Bydelsmesterskap – kupp

Etter årsmøtet drar vi ut for å fortsette debatten på et egnet sted i nærheten.

Vel møtt
Hilsen Interimstyret
Morten Sevland, Christian Myhrvold og Anders Volle
 
Topp