Medlemskontingent i overgangen 2014/2015

JensD

Norbrygg-medlem
Det har dukket opp noen spørsmål vedrørende kontingent i 2. halvår av 2014. Det viser seg at det var en skrivefeil i årsmøtepapirene når det gjaldt kontingent i overgangen 2014 til 2015. I årsmøtepapiret stod det:

"Kontingenten for 2015 settes til 200 kr/år. Medlemmer som melder seg inn i 3.kvartal 2014, betaler 250 kr for medlemskap ut 2014 og hele 2015."

Meningen var at ordningen skulle være tilsvarende 2013, altså at de som melder seg inn i 4. kvartal betaler 250 kr for resten av året, samt kommende år. Løsningen blir altså tilgjengelig fra og med 4. kvartal 2014, altså de som melder seg inn i oktober, november eller desember.

Jens
 
Jeg fylte ut innmelding for en ukes tid siden, men har ikke fått noe info om hvordan betale - verken pr. mail eller post. Er dette noe som kommer etter hvert, eller har dere kanskje et kontonr. jeg bare kan betale inn til?
 
Jeg fylte ut innmelding for en ukes tid siden, men har ikke fått noe info om hvordan betale - verken pr. mail eller post. Er dette noe som kommer etter hvert, eller har dere kanskje et kontonr. jeg bare kan betale inn til?

Du skal ha fått betalingsinformasjon på mail umiddelbart. Dersom du ikk fikk det, kan du logge deg inn på https://norbrygg.hypersys.no/ og hente ut faktura, eventuelt ta kontakt med medlem@norbrygg.no for hjelp. Kontakter du oss på mail, vil vi gjerne også ha fullt navn og telefonnummer for å kunne søke deg opp i medlemsregisteret.
 
Hei. Jeg har ikke fått faktura. Oppdaget i dag at jeg ikke er registrert medlem. Hadde medlemskap i 2014... Er det slik at vi blir kastet ut og blir meldt inn igjen når nordbrygg sender ut faktura?
 
Vi sender ut faktura til samtlige medlemmer ila første uken av januar, så det kommer veldig snart.
 
hypersys har ikke noe ennå

xDA2Shd.png
 
Er det slik ved hvert årsskifte at alle automatisk mister sin medlemskapsstatus og tilgang til medlemsdelen av forumet etc. fordi vi nødvendigvis ikke har rukket å betale medlemsavgift ennå?
 
Er det slik ved hvert årsskifte at alle automatisk mister sin medlemskapsstatus og tilgang til medlemsdelen av forumet etc. fordi vi nødvendigvis ikke har rukket å betale medlemsavgift ennå?

Dette er første årsskiftet vi har etter at kontingentsystemet er lagt om så alle har kontingentforfall på årsskiftet, så litt klabb og babb var nesten forventet.

Nå er i hvert fall KID-nummer og annen informasjon tilgjengelig i HyperSys. Så kommer det på mail til uka, eller før.
 
Synes det hadde vært bedre å gi alle tilgang som hadde det. Stenge de ute når/om de ikke betaler innen ff. Tror det hadde blitt mindre klabb.
 
Hei. Dagen etter jeg betalte så fikk jeg en ny epost med ny faktura for 2015. Den jeg betalte hadde ut 2014 og 2015. Ser innbetaling er registrert på kontoen. Skal jeg bare slette den som kom etterpå uten videre diskusjon eller får jeg purringer hvis jeg ikke kontakter noen?
 
Har ikke fått surra meg til å betale ennå, men har fremdeles status som medlem. Nuvel, betaling skal fikses innen fristen i hvert fall. Hvordan er det forresten med rabattkoder hos Bryggselv og andre (bryggselvkoden fra 2014 fungerer i hvert fall ikke)?
 
Jeg klarte kunststykket å betale fjorårets kontigent, hvem må jeg kontakte for å få fikset opp i dette?
 
Jeg har forgjeves prøvd å melde meg inn i flere år. Har i hvert fall sendt inn 2 ganger uten noen som helst reaksjon. Kanskje jeg skal prøve en gang til?
 
Tilbake
Topp