NM 2024 - den store diskusjonstråden

Hei
Dette er data som ikke finnes i konkurransesystemet. Da må jeg samkjøre med medlemssystemet. Mulig jeg kunne ha koblet listene sammen på telefonnummer eller epost-adresse. Navn avviker for mye.. Jeg skal vurdere det, men jeg bør trolig bruke tiden på andre ting i NM :)
redigert... men jeg kjenner jeg er fristet :cool:
Det må du vel uansett for å kreve inn deltageravgift fra ikke-medlemmer :)
 
Da dukka - helt plutselig - pakka fra Stavanger opp. Arne kommer opp på søndag med Oslos bidrag, og så kan vi bestille henting - med Bring!!! - på mandag morgen. Det gir gode odds for at alt øl er der det skal være før påske.

Puuuuhhh!!! Jeg synes denne jobben er trivelig, men akkurat disse dagene har ikke vært særlig morsomme. Takk Postnord:(!
 
Da dukka - helt plutselig - pakka fra Stavanger opp. Arne kommer opp på søndag med Oslos bidrag, og så kan vi bestille henting - med Bring!!! - på mandag morgen. Det gir gode odds for at alt øl er der det skal være før påske.

Puuuuhhh!!! Jeg synes denne jobben er trivelig, men akkurat disse dagene har ikke vært særlig morsomme. Takk Postnord:(!
Takk for strålende innsats @Finn Berger!
 
Alle innsendte øl er nå mottatt og registrert hos Finn, og dere skal alle ha fått info om dette via konkurranse-systemet vårt.
Det ble innsendt totalt 506 øl i år. 10 av dem ble beklageligvis diskvalifisert.
Pårørende er varslet av (flaske) politiet :)

Alle øl er nå pakket om, klar for levering av Bring (!!!). Øl blir nå fordelt til våre fem dømmesteder som i år er Agder (148 øl), Rogaland (126), Oslo (110), Hordaland (65) og Trøndelag (47).
Hoveddømmingen starter opp rett etter påske, selv om det er noen av de største dømmestedene som må starte allerede før høytiden.

Som forventet etter analyse av påmeldte øl, gikk Lys Lager av med seieren som største klasse med 18% av alle innsendte øl. Tett fulgt av Mørk Lager + Bock med 17% samlet. Fordelingen mellom disse to var akkurat 50/50.

Vi så allerede under påmeldingen at antallet individuelle bryggere har økt betraktelig de siste to årene, noe som er svært gledelig. Vi oppfordre dere alle til å verve enda flere deltakere til neste år.

Vedlagt finner dere hovedstatistikken for NM 2024.
Dere finner også mye god info på våre nettsider
https://norbrygg.no/category/konkurranser/NM-i-hjemmebrygging-alle/nm2024/

Lykke til under NM i Hjemmebrygging til dere alle.

Vennlig hilsen
NM komiteen
 

Vedlegg

  • Statistikk NM24 - fullstendig.pdf
    443,9 KB · Sett: 20
Sist redigert:
Det er faktisk sendt inn 509. Arne og jeg greide å surre - det var nok jeg som surra:) - i dag, så 3 øl innlevert i Oslo er ikke registrert. Men de er sendt til dømmestedene, og vil bli registrert der.

Vi kan ikke finne ut hvilke øl det var, men dersom noen av dere som har levert øl i Oslo ikke får bekreftelse på at et (eller flere) av ølene deres ikke er registrert, er det fint om dere sier fra, så vi kan ordne det. (Men det blir altså ordna uansett:).)

Dere kan sende beskjed til meg eller Morten, me for all del; ikke post det her i offentligheta:).
 
Sist redigert:
Det er faktisk sendt inn 509. Arne og jeg greide å surre - det var nok jeg som surra:) - i dag, så 3 øl innlevert i Oslo er ikke registrert. Men de er sendt til dømmestedene, og vil bli registrert der.

Vi kan ikke finne ut hvilke øl det var, men dersom noen av dere som har levert øl i Oslo ikke får bekreftelse på at et (eller flere) av ølene deres ikke er registrert, er det fint om dere sier fra, så vi kan ordne det. (Men det blir altså ordna uansett:).)

Jeg melde på et par øl som ikke ble sendt inn, men kanskje ikke det du tenkte på?
 
Så statistikken og stusset litt siden jeg ikke så noen bidrag for grunntypen i tilsetningskategorien jeg har sendt inn i (som jeg tipper er litt unik). Logget inn på konkurranse.norbrygg.no og ser ikke NM 2024-påmeldingene lenger, mens jeg mener å huske at de har ligget der under hele NM tidligere. Har fått melding om at de var mottatt pr mail.
 
Så statistikken og stusset litt siden jeg ikke så noen bidrag for grunntypen i tilsetningskategorien jeg har sendt inn i (som jeg tipper er litt unik). Logget inn på konkurranse.norbrygg.no og ser ikke NM 2024-påmeldingene lenger, mens jeg mener å huske at de har ligget der under hele NM tidligere. Har fått melding om at de var mottatt pr mail.
Slik jeg tolker statistikken er ikke klasse 13 (J) tatt med i kolonne 3. Dem er kun med i kolonne 5. Summen av kolonne 3 og 5 blir lik summen totale bidrag.
Får heller henge meg om jeg tar feil ;)
 
Slik jeg tolker statistikken er ikke klasse 13 (J) tatt med i kolonne 3. Dem er kun med i kolonne 5. Summen av kolonne 3 og 5 blir lik summen totale bidrag.
Får heller henge meg om jeg tar feil ;)
Hei.
Klasse J fremkommer to steder på side 2 og 3. Både nederst som basistype 13a-13e og i egen kolonne (kl.J).
Dette er de samme 38 ølene
Årsaken til at de fremkommer to steder, er at dere sender inn i klasse J, mens de dømmes i sin tilhørende basistype
I oversikten får både dere som innsendere + dømmestedene en oversikt over disse hybrid-ølene i klasse J
Jeg gikk på nytt over formlene, og jeg kan ikke se noen feil... selv om det naturligvis kan virke litt forvirrende. Jeg har nå markert dette i oversikten med en hard linje mellom 12C og 13A

Eksempel med kl. C / Lys ale
Det er innlevert 64 øl i basistypene 4a-4i.
Det er levert 1 øl i klasse J 'Andre røykøl' tilhørende basistype 4i
Dette blir summert først i oversikten på første side. Klasse C med totalt 65 øl.
 
Så statistikken og stusset litt siden jeg ikke så noen bidrag for grunntypen i tilsetningskategorien jeg har sendt inn i (som jeg tipper er litt unik). Logget inn på konkurranse.norbrygg.no og ser ikke NM 2024-påmeldingene lenger, mens jeg mener å huske at de har ligget der under hele NM tidligere. Har fått melding om at de var mottatt pr mail.
Dersom du sender meg nummeret på ølen på DM, kan jeg spore den opp for deg. Ikke send i denne tråden.
 
Dersom du sender meg nummeret på ølen på DM, kan jeg spore den opp for deg. Ikke send i denne tråden.
Skal gjøre det - men som sagt så var dette det andre jeg stusset på: Jeg ser ikke noen av påmeldingene lenger og dermed ikke numrene. Har notert andre steder - men er derfor jeg lurte på om bidragene er falt helt ut av en eller annen grunn.
 
Alle øl skal registreres mottatt to ganger. Først skal alle registreres hos Finn, og deretter registreres mottak på hvert dømmested. Dette sikrer oss dobbelt mot feilsending.
Mottaket er strømlinjeformet med ryddige kasser fra Finn, og et meget godt opplegg fra Tollef.
Alle øl som skal dømmes i Oslo er nå mottatt registrert i Drammensveien 43, klar for dømming etter påske.
1710786343847.jpeg
 
Dersom du sender meg nummeret på ølen på DM, kan jeg spore den opp for deg. Ikke send i denne tråden.
Da er det oppklart og i sin skjønneste orden. Hører med til historien at jeg blandet basisstilene i listen da jeg så på statistikken. Det stemte jo bra da jeg så på det en gang til…

Eneste som jeg lurer på som jeg fortsatt nøster litt i fortsatt er at jeg ikke ser numrene i påmeldingsoversikten (har andre mistet det også?)

Fortsett med det fantastiske NM-arbeidet!
 
Mange gode overraskelser når man analyserer data :)
Kudos til alle våre medlemmer i Trøndelag. Imponerende innsats i årets NM.
Vis vedlegget 66806

Mange gode overraskelser når man analyserer data :)
Kudos til alle våre medlemmer i Trøndelag. Imponerende innsats i årets NM.
Vis vedlegget 66806
Dette var overraskende. Hadde trodd fordelingen var litt jevnere, evt at noen fylkeslag hadde flere bidrag. Hvordan kan man være norbrygg-medlem utenfor Norge?
 
Det er en person som har sendt inn seks bidrag. Jeg klarte ikke å plassere den geografisk. Det kan eksempelvis være en person som bor og arbeider her uten å ha fast bosted / pendler. Veldig hyggelig at Norbrygg har blitt internasjonale. Vi har i mange år hatt medlemmer fra Sverige
 
Mange gode overraskelser når man analyserer data :)
Kudos til alle våre medlemmer i Trøndelag. Imponerende innsats i årets NM.
Vis vedlegget 66806
En skal omgås den statistikken der med litt forsiktighet før en trekker konklusjoner. Når det er snakk om små tall, får enkelthendelser stor betydning. Jeg veit f.eks. om et par bryggere som er en stor del av forklaringa på at Akershus ligger så høyt:). Og for Østfolds del stammer nesten halvparten av bidragene fra én kilde.

Det kunne vært artig å se den fylkesvise fordelinga av antall innsendere, og sammenholde den med antall bidrag. Mye mulig vi da får et annet bilde.
 
Tilbake
Topp