NM 2024 - den store diskusjonstråden

Hello everyone,
I would like to know if it will be also possible to deliver beer to Oslo this year? If yes, around the upcoming deadline for beer delivery, I will be driving from Sandefjord to Oslo with my beer, if anyone on this route would like me to take beer, I would be happy to do it
 
Hello everyone,
I would like to know if it will be also possible to deliver beer to Oslo this year? If yes, around the upcoming deadline for beer delivery, I will be driving from Sandefjord to Oslo with my beer, if anyone on this route would like me to take beer, I would be happy to do it
It will, but dates aren't fixed yet. But as the last date you can deliver beer to the post is March 6nd, it will be close to that, I think.

That's a nice offer:).
 
Mulig jeg ikke har lest beskrivelsene godt nok. Jeg skjønner det når det blir forklart. Men generelt, så mener jeg det er viktig å være tydelig i beskrivelsene på bedømmingene. Både for den som får ølet sitt bedømt, men også for andre som ikke har noe forhold til ølet som blir bedømt. Mulig jeg er blant de få som leser andre sine vurderinger på øl, men for meg er dette en viktig del av research. Både for å se hva som vektlegges ifht stilene og for å tenke gjennom oppskrifter på øl som skal sendes inn i fremtidige NM. Så i bunn og grunn er dette kun et ønske fra min side om tydelighet i bedømmingen for andre å lese/forstå hva som menes med de ulike ordene.

Jeg tror vi alle er enige om at det er fint å være tydelige i bedømmingen og beskrivelsen. Du skriver at du mener snerp er en dårlig beskrivelse og jeg prøver å skjønne hvorfor du mener det. Ut fra det du skriver skjønner jeg ikke det, så kan du være litt tydeligere i hva du mener er problematisk med begrepet snerp?
 
Det jeg mener er kanskje flisespikkeri, men ved å skrive kun ordet snerp skjønte jeg ikke hvordan det skulle tolkes. Poenget mitt er at vurderingene som skrives må være tydelige. Hadde det stått f.eks. «Snerpende smak» eller «snerpende munnfølelse» hadde det vært mye enklere å skjønne hva som var ment. Hvertfall for min del..
 
Det jeg mener er kanskje flisespikkeri, men ved å skrive kun ordet snerp skjønte jeg ikke hvordan det skulle tolkes. Poenget mitt er at vurderingene som skrives må være tydelige. Hadde det stått f.eks. «Snerpende smak» eller «snerpende munnfølelse» hadde det vært mye enklere å skjønne hva som var ment. Hvertfall for min del..
Kommunikasjon er vanskelig:). En grunnregel er å tilpasse det man sier/skriver til målgruppa. Og når målgruppa er hjemmebryggere i sin allminnelighet, er det nok grenser for hvor mye kunnskap om det som ligger innafor øldømming man kan forvente.

Generelt er vi alltid prega av de miljøene vi er en del av, også språklig. Dommerne jobber, når de har dommerhatten på, innafor dommermiljøet, og jeg ser for meg at det skal noe til å ikke preges av stammespråket der. Og de jobber under et ganske kraftig tidspress, trur jeg. Så at vi får en og annen kommentar på dommerskjemaene som vi synes er merkelig/uforståelig for ikke-innvidde, er nok noe vi må leve med.

Sjølsagt skal dommerne være bevisste på at det ikke bare er dømming, men også kommunikasjon, de driver med. Men å forvente at dommerskjemaspråket skal stå til en sekser i norsk stil er nok urealistisk:).

Jeg trur vi som sender inn øl til konkurranser har en del å hente på å forstå mest mulig av grunnlaget for bedømminga, og da er dette et dokument vi trenger: https://norbrygg.no/wp-content/uploads/Dommerinstruks-2022-02-23.pdf (Jeg har visst sagt det noen ganger nå. Men en god ting osv. ... :).)
 
Det jeg mener er kanskje flisespikkeri, men ved å skrive kun ordet snerp skjønte jeg ikke hvordan det skulle tolkes. Poenget mitt er at vurderingene som skrives må være tydelige. Hadde det stått f.eks. «Snerpende smak» eller «snerpende munnfølelse» hadde det vært mye enklere å skjønne hva som var ment. Hvertfall for min del..
Ja, jo... Samtidig så er jo munnfølelse og smak på forskjellige steder i skjemaet. Så dersom det står:

Munnfølelse:
Snerpende munnfølelse


I stedet for

Munnfølelse:
Snerpende


Så synes ikke det nederste eksempelet er spesielt mye mindre tydelig.
 
Ja, jo... Samtidig så er jo munnfølelse og smak på forskjellige steder i skjemaet. Så dersom det står:

Munnfølelse:
Snerpende munnfølelse


I stedet for

Munnfølelse:
Snerpende


Så synes ikke det nederste eksempelet er spesielt mye mindre tydelig.
Jeg er jo helt enig i det prinsipielle om at man skal utdype så mye det er tid til slik at tilbakemeldingen (og bedømmingen) blir god og konstruktiv. Her vil det sikkert alltid være meninger og forbedringsmuligheter (dømming er tross alt et ganske intensivt arbeid, der man ikke kan være 100% hvert eneste sekund). Men akkurat i dette tilfellet, så mener jeg at snerp stort sett kun oppstår ett sted, og det er i munnen. Snerp er også såpass mye i bruk at de fleste vil forstå (eller kunne tilegne seg kunnskap om) dette som den fysiske tørre følelsen i munnen (å snøre seg, trekke seg sammen) når tanniner eller tilsvarende forbindelser reagerer med munnslimhinnene. Så dette var kanskje egentlig tydelig nok?
 
Enig med deg om det hadde stått Munnfølelse:Snerpende.
Men tenker vi legger denne diskusjonen død. Jeg er ikke interessert i å fremstå som en kverulant. Det er kun en oppfordring at dommere har i bakhodet å gjøre seg forstått på tilbakemeldingene. Også det som Finn Berger skriver: Det er hjemmebryggere som sitter i den andre enden.

Ellers så synes jeg det er supert å få link til bedømmingsgrunnlaget (dommerskjemaene). Slik at vi kan lære sjargongen på vurdering i konkurranser.
 
Typedefinisjonene er trykket og vil bli fordelt mellom dømmestedene. Sendes ut sammen med øl til innledende runder.

De dømmestedene som har gamle definisjoner og dommer- / flightskjema liggende, kan kaste disse :)
Vis vedlegget 65984
Disse er da likelydende med det som ligger her sant?
 
Disse er da likelydende med det som ligger her sant?
Jepp
Både web og trykk er nå merket med revisjonsdato. Disse er identiske
 
Dommerinstruksen er grundig og omfattende. Dom.Kom. har laget et kort resymé som skal gjennomgås (høytlesing) før hver dømming (dag).
Dette er ett av flere grep de og NM-komiteen gjør for å for forbedre tilbakemeldingene til bryggerne.
Les den her
Synes det jobbes godt nå:).

Men Chartago bør stadig ødelegges;): Vi kan legge ei lenke til dommerinstruksen i konkurranseinstruksene. Det trur jeg kan gi deltakerne bedre forståelse av den bedømminga ølet deres er gjensatnd for.
 
Dommerinstruksen er grundig og omfattende. Dom.Kom. har laget et kort resymé som skal gjennomgås (høytlesing) før hver dømming (dag).
Dette er ett av flere grep de og NM-komiteen gjør for å for forbedre tilbakemeldingene til bryggerne.
Les den her
Er høytlesing av URLer veldig praktisk?

(Sagt på en annen måte: Jeg synes fortsatt det er for mye detaljer her til å være en kort påminnelse egnet for høytlesing.)
 
Hvordan skiller dere egentlig havrestout, porter, og 8E Moderne porter og stout?
Eller blir det mer eller mindre det samme @gustavf ? ;-)
 
Hvordan skiller dere egentlig havrestout, porter, og 8E Moderne porter og stout?
Eller blir det mer eller mindre det samme @gustavf ? ;-)
Mye typedefinisjoner som burde vært klargjort der, men i korte trekk:
  • "Moderne" betyr med tydelig innslag av humle, uten å nå helt opp til "amerikansk"
  • Havrestout noe mer røstet enn porter
Etter min mening bør stout- og portertypene være ganske klare kandidater for fornying, for de er ikke presise nok.
 
Tilbake
Topp