OBS!!!: Korreksjon av innsendelsesadresser i Bergen og Kristiansand

Det har det sneket seg inn to kinkige feil i adressene for innsending av øl. Det er bare å beklage.
Innsendelsesadressene i Bergen og Kristiansand er gale, og de korrekte adressene er:

Klasse A (lager) sendes til Bergen:
  Vestbrygg
  Birger Storaas Brygghandel
  Camilla Collets gate 12
  5052 Bergen

Klasse D (mørk ale) sendes til Kristiansand:
  Yngvar Ørebek
  Solsletta 27
  4658 Tveit

Vi skal kontakte posten og ordne opp i dette så godt som råd er.
Påmeldingssystemet gir ut de riktige adressene i løpet av kvelden. Det vil også bli sendt ut mail til de som allerede har meldt seg på, slik at de kan korrigere adressen de sender til før pakken postlegges.
 
Topp