Øldømming utenfor konkurranse - frist 18. mai

Det virker som mange sender inn øl til NM i hjemmebrygging for å få tilbakemeldinger, ikke nødvendigvis fordi de har ambisjoner om en topp-plassering. Dette skaper litt problemer for oss som organiserer og dømmer i NM, fordi det stresser logistikken i konkurransen og blåser opp volumet.

Samtidig er det heller ikke optimalt for disse bryggerne. Ølene vurderes anonymt - hvilket er bra i en konkurranse - men det gjør at bryggetekniske tilbakemeldinger og råd gis litt «i blinde» uten at øldommeren har innsikt i oppskrift og prosess. Dermed blir det lett generelle tilbakemeldinger av typen «kanskje du kunne forsøke» og gjerne da et råd om en grad opp eller ned på mesking eller gjæring. Et annet moment ifm NM er at konkurranseformen krever en streng klasseinndeling, mens mange bryggere har øl i øltyper som det ikke konkurreres i, som ligger mellom klassene, eller som er ekstreme - og dermed er type-uriktige på noen parametre. I konkurranser skal dette dette naturlig nok sables ned, mens bryggeren kanskje er interessert i tilbakemeldinger utover det som hun eller han allerede selv vet er 'feil'. Det er heller ikke mulig å stille konkrete spørsmål til øldommerne i en konkurranse, à la «hva er usmaken i dette ølet», «er denne humleprofilen rett» eller «hva slags type øl er egentlig dette».

Derfor er det ønskelig fra Dommerkomiteen å komme igang med 'øldømming utenfor konkurranse', både som et tilbud og som en 'lynavledning' for å få redusert påmeldingen til NM på en frivillig måte. Opplegget vil minne endel om konkurranser, men de store forskjellene er:

  * Øldommerne får tilgang til bryggeskjema etter først å ha vurdert ølet «blindt» opp mot en øltype en første-fase i dømmingen, og kan i en andre-fase gi tilbakemeldinger også på bakgrunn av bryggeskjemaet.
  * Bryggeren kan selvdeklarere øltypen, selv om øltypen bør være en noenlunde kjent og definert type dersom dommerne skal kunne si noe om typeriktighet.
  * Bryggeren kan gi en egenvurdering av ølet sitt, slik at dommerne kan la være å fokusere for mye på de sidene av ølet som bryggere selv er klar over.
  * Bryggeren kan gi et konkret «dommeroppdrag» til dommerne, noe som de spesielt vil ha en vurdering av.
  * Det kan leveres én, to eller tre flasker, og det vil da bli bedømt av et tilsvarende antall dommerteam à to-tre dommere.
  * Det er ikke tanken at man skal brygge spesifikt til denne dømmingen, men at man skal kunne sende inn øl man allerede har.
  * Dommerskjema publiseres ikke.
  * Det gis ingen plassering og deles heller ikke uten noen premier eller diplomer

Man kunne også tenke seg at bryggeren kunne være tilstede under bedømmingen slik at man kan stille oppfølgingsspørsmål begge veier, men det blir ikke mulig nå i første omgang. Det vil uansett være et tilbud som er mest relevant for lokale bryggere, men slik bedømming bør også være åpen for bryggere som sender inn ølet pr post.

PRAKTISK INFORMASJON:
Øl som skal bedømmes skal sendes inn eller leveres i 1 til 3 flasker slik at de er oss i hende innen 18. mai 2012. Send ølet til:

Anders Christensen
Breidablikveien 134
N-7020 Trondheim

Øl som leveres på lokalt døra bør koordineres på forhånd på telefon 91897181 eller epost til anders@geekhouse.no.

Det er ingen krav om flasketyper utover at det er ønskelig med minimum volum på 33cl pr flaske, siden dette allerede i litt i minste langet når det deles på et dommerteam på tre personer. Hvert øl merkes med lapp med innsenders navn, ølets navn og ølets øltype, og lappen festes med et strikk. Som øltype er det her svært ønskelig at man velger fra Norbrygg-2012-definisjonene der det er mulig, alternativt fra BJCP-2008. Men som nevnt er det også mulig å angi en selvvalgt øltype som ingen tidligere har brukt - men brygger må da være forberedt på at øldommerne kan si tilsvarende mindre om typeriktighet. Se forøvrig:

  http://norbrygg.no/index.php/alt-om-nm2012/701-definisjon-av-oltyper   http://www.bjcp.org/stylecenter.php
Ølene må påmeldes elektronisk pr epost til anders@geekhouse.no før flaskene leveres, og eposten med påmelding skal inneholde følgende for hvert øl som sendes inn:
  * innsenders navn
  * ølets navn
  * ølets type (kan være egendeklarert, men bør referere til en type i et typesystem som Norbrygg-2012 eller BJCP-2008)
  * antallet flasker som sendes inn.
  * eventuelt: bryggers egenvurdering som støtte for dommerne i andrefase av dømmingen.
  * eventuelt: bryggers 'dommeroppdrag' til dommerne i den grad det er noe som man ønsker svar på.
  * bryggeskjema med oppskrift og beskrivelse av prosessen som grunnlag for dommerne i andre-fase av dømmingen.

Det settes en grense på 60 enkeltflasker totalt i konkurransen. Det er også en grense på maks tre flasker pr bidrag og maks tre bidrag (dvs ulike øl) pr brygger/bryggermiljø. Det garanteres ikke at vi får tre Norbrygg-sertifiserte øldommere pr flaske, men det er forhåpningen. Ambisjonen er at vi har minst to kompetente dommere pr flaske - og helst tre - der minst en og helst to er sertifisert. Vi håper å ha dømmingen ferdig i løpet av mai, men vil prioritere kvalitet på tilbakemeldingene fremfor å møte en bestemt tidsfrist.

Bryggerne får sendt tilbake innskannede dommerskjema som PDF pr e-post. Dommerskjema og oppskrifter blir ikke publisert, men for å bleste for opplegget kommer vi sannsynligvis til å publisere en liste over bryggere/«bryggerinavn», øltype og ølnavn.

Joda, jeg vet at vi burde hatt noen IT-verktøy på plass for å understøtte slik dømming, men nå i første omgang er dette rent uttestende, og så håper vi å få laget noen slike verktøy på bakgrunn av de erfaringene vi høster. Ideelt sett er det ønskelig at slike dømminger utenfor konkurranse arrangeres over samme mal og blir jevnlige i tid og godt spredd i sted. Sånn sett er det også ønskelig for oss i Dommerkomiteen at dette er en arena der øldommerne kan holde seg 'i form'.
 
Kjempebra tiltak  :yes:

Dette gir jo dommerene også trening i bedømming uten stress-faktoren NM  :skitbra:

Håper noen tar tak i dette i de andre byene også.
 
Tanken er å kjøre en runde her i Trondheim nå i mai, og så snekre ferdig et opplegg basert på erfaringene slik at det etterhvert blir 'hyllevare' for bruk andre steder.

At det er i Trondheim betyr ikke at det bare er trøndere som kan levere inn øl, men det er jo kanskje litt lavere terskel når man slipper å gå via Posten - både av økonomiske og praktiske grunner.

Når og hvis vi kommer i gang i flere byer, blir det vel naturlig å levere lokalt der det finnes slik bedømming.
 
Jeg vil bare minne om denne muligheten, da vi ennå ikke er nedrent med bidrag :)  Se opprinnelig posting for hvordan melde på.

Det er forøvrig ikke noe strengt krav at man leverer inn fullt bryggeskjema, men det gjør selvfølgelig at dommerne i tilsvarende mindre grad kan vurdere det bryggetekniske. Det er mer en mulighet enn et krav.

Fristen på 18. mai er litt 'soft' i den forstand at øl jeg mottar 19. og 20. mai sikkert også blir med - men jeg garanterer for at vi klarer å få med alle øl som jeg har mottatt innen utgangen av 18. mai. Jo senere etter 18. mai jeg får ølet, jo større er sannsynligheten for at vi ikke får det med til bedømmingen. For de som ikke rekker fristen eller trenger mer tid, så blir det nok en tilsvarende runde tidlig på høsten også.

I hvert fall for lokale bryggere her i Trondheim burde dette være en god anledning å kaste seg på, siden flasker kan leveres på døra og man unngår de tre P'ene (Pakking, Porto og Postgang). Jeg blir hjemme på kvelden både 16. og 18. mai. Levering på døra er på kveldstid i Breidablikveien 134, som er nesten øverst i Breidablikveien, en gul villa like nedenfor Statoil-stasjonen oppe ved Byåsen butikksenter. Mest relevante bussrute er nr 8 mot Stavset fra sentrum, og nærmeste holdeplass heter Byåsen butikksenter.

Om du har øl du skal levere og trenger å gjøre det på andre tidspunkter eller måter enn dette, så ring meg eller send SMS på 91897181 eller mail meg på anders@geekhouse.no, så skal vi se om ikke vi finner en ordning. Utover denne uka kan jeg sikkert også ta imot på Gløshaugen - ring meg eller send mail om det høres mer behagelig ut.
 
Topp