Oslo Amatørbryggerlaug går over til Facebook

Nidveg

Norbrygg-medlem
Ettersom aktiviteten her på forumet ikke har vært allverdens, vil vi nå slutte å oppdatere norbrygg-forumet med info om arrangementer og nyheter som angår medlemmer i OAL. De som ikke er på facebook vil fortsatt motta informasjon på epost og nettsidene våre på www.bryggerlaug.no.

Facebookgruppa er utelukkende for aktive medlemmer, og er en møteplass på nett der vi kan organisere fellesbrygg, diskutere alt som har med brygging og foreningen å gjøre, og finne andre medlemmer i OAL. Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i gruppa og skape litt liv der. :)
Gruppa finner du her: https://www.facebook.com/groups/562756013867504/

Facebooksida er ment som OALs kanal til omverdenen, der vi nå og da poster smått og stort fra foreninga som kan være av interesse, inkludert arrangementer som er åpne for ikke-medlemmer.
Link: https://www.facebook.com/bryggerlaug?ref=bookmarks

Red.: De som vil bruke underforumet vårt til å orge fellesbrygg og liknende kan så klart det, dette betyr bare at styret ikke lenger kommer til å holde underforumet oppdatert med eventinfo og liknende.
 
Topp