PSA: Vannprofil: Sandnes, Stavanger m.m - 2019

Denne vannprofilen er gyldig for leveranse fra Langevatn i Rogaland. Anlegget forsyner følgende områder:
Finnøy, Time, Hå, Klepp, Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og deler av Gjesdal.

Jeg benyttet tidligere en vannprofil fra 2016 som jeg fant her, men kontaktet IVAR direkte for å få oppgitt nye tall.

Ble informert om at det er svært få sesongvariasjoner, og at det beste tallet å benytte er "fjorårets gjennomsnitt" så selv om jeg fikk tallene nå i Juni 2020 så er de basert på gjennomsnittet for 2019.

Selv benytter jeg Brewfather, så jeg har lagt ved et screenshot direkte derfra slik at det er enkelt å legge inn for andre som bruker samme program.

I produktdatabladet benyttes ikke ppm men mg/l, men dette tilsvarer ppm 1:1.

Jeg ble også informert om at alkalitet (bikarbonat) ikke lenger er et analysekrav hjemlet i drikkevannforskriften og at verdien derfor ikke er opplyst i databladet jeg fikk oversendt. De fortalte meg dog at de tar det med fra neste år, slik at om det bestilles nye datablad av oss i fremtiden så vil informasjonen være inkludert. :)

I denne omgang sjekket IVAR bikarbonat manuelt for meg og opplyste om at verdien for 2019 er 59,8 mg/l (ppm).

I fremtidige datablad finner man bikarbonat (hydrogenkarbonat, HC03-) oppgitt som "Alkalitet" og man regner seg frem til verdien man skal bruke ved å gange "alkalitet" med 61.... (I dette tilfellet var Alkalitetsverdien IVAR fant 0,98 mmol/l og den ganges opp med 61 = 58,9 HCO3-).

Håper dette blir til nytte for noen av dere andre :)
 

Vedlegg

  • Brewfather.png
    Brewfather.png
    36,9 KB · Sett: 133
  • Produktdatablad IVAR Langevatn 2019.pdf
    270,2 KB · Sett: 78
Topp