Vannmengde og beregning av mengde skyllevann.

Hei,

For vår egen del i vår bryggeklubb har jeg satt sammen en liten oversikt faktorer som påvirker nødvendig vannmengde (meske og skyllevann).
Jeg gjorde dette for å forenkle beregning av hvor mye vi trenger for å få et forventet sluttvolum.
Kilder er blandt annet "Designing Great Beers" av Ray Daniels, samt diverse kilder på nettet.Ut fra det jeg har funnet er det i hvert fall 5 parametre som påvirker mengden øl man får ut av en brygging:
 • Mengde malt - Pga vann som sitter igjen i kornet.
 • Koking - Fordamping av væske under koking.
 • Kjøling - Vørteren trekker seg sammen ved kjøling.
 • Restvann - Væske som ikke blir tappet over til gjæringskaret.
 • Gjærslam - Tap i form av bunnsedimenter som ikke tas med etter gjæringen (bunnslam etc.).

Mer detaljert:

1) Mengde malt
Ut fra det jeg har funnet blir det bundet opp 4 deler væske i 1 del malt, etter at meskingen er ferdig.
Dog reduseres maltens vekt til ca 40% pga sukker og proteiner etc. som vaskes ut underveis.
Eksempel:
Vi lager en øl basert på 10 kg malt.
Etter meskingen er maltens egenvekt på 4 kg.
Denne binder i tillegg 4 x 4kg vann dvs 16 kg (som jo også er 16 liter).
Altså, om vi mesker 10 kg malt i 50 liter vann vil vi ha igjen 36 liter vørter når vi er ferdige og har latt masken dryppe fra seg.
Dersom vi skal sitte igjen med 50 liter etter mesking må vi i dette eksemplet tilsette 16 liter under skyllingen.

2) Koking
Under kokingen fordamper det fortløpende væske fra karet.
For å finne gode tall her bør vi egentlig foreta en måling (vannstand før vi starter koking og vannstand etter at kokingen er ferdig)
Men en generell regel sier ca 5% fordamping per time man koker.
Dersom vi koker 50 liter i en time vil det fordampe 2,5 liter.

3) Kjøling
Når væsken kjøles ned fra ca 100C til 20C øker dens tetthet, slik at volumet minsker.
Dette medfører at volumet minsker ca 4%, altså ca 2 liter mindre vørter.

4) ”Restvann”
Normalt får man ikke med alt over i gjæringskar. Noe blir gjerne igjen i bunn av kokekar, i slanger etc.
Dette er avhengig av hva slags utstyr man bruker.
For vårt oppsett estimerer jeg dette til ca 1 liter ”svinn”.

5) Gjærslam
"Svinn" i form av gjærkaka som ligger i bunn av spannet etter gjæring.
Mengden varierer etter det jeg har erfart litt fra øl til øl, men det blir gjerne minst 1 liter og ofte 2 liter som går bort her på en 20 liters dunk.


Dersom vi ser på svinn hele veien gjennom denne løypa, snakker vi for et 50 liters brygg om følgende mengde:
Bundet i malt: 16 liter
Koking: 2,5 liter
Kjøling: 2 liter
Restvann: 1 liter
Gjærslam: 2 liter
Sum: 23,5 liter

Er det noen som har synspunkter / ser klare feil eller nødvendige endringer i mitt oppsett her?

Jeg har også lagt ved et Excel regneark som jeg laget for å beregne nødvendig volum for forskjellige bryggevolum.

mvh
Øystein
 

Vedlegg

 • beregning av vannmengde.xlsx
  10,1 KB · Sett: 710
Såvidt jeg kan se så har du rett i det meste av oppsettet ditt.  For å være pirkete (og det er kanskje det du etterlyser) så skal kjøletap beregnes ut fra mengde vørter etter koking, og ikke mengden i utgangspunktet.

Men et slikt oppsett bruker en vel først og fremst til å beregne mengde med skyllevann som bør varmes opp, og da bør du nok ha med mengde meskevann som en faktor.  Jeg brygger 120 til 130 liter i slengen, og mesker vanligvis ca 27 kilo malt i 60 liter vann, og skyller med ca 120 liter.  Når jeg la inn 125 og 27 i hhv forventet resultat og mengde malt, så fikk jeg som resultat 61,45 liter "skylle/ekstra meskevann". Og det er ikke i nærheten av å stemme!

En enkel tommelfingerregel er at når du mesker relativ tjukt, (dvs ca 2,2-2,5 liter/kilo malt), så må du skylle med like mange liter som du foventer ferdig vørter - og det stemmer veldig bra i mit tilfelle.

Gjærslam påvirker mengde ferdig øl, og ikke mengden stamvørter. Så den ville jeg ha skilt vekk fra resten av oppsettet. Prøver å laste opp en redigert versjon - så får du se om det er rett og tjenlig i forhold til ditt bruk.....
 

Vedlegg

 • beregning av vannmengde(1).xlsx
  10,4 KB · Sett: 573
Men vannavdampning på kok er jo også avhengig av omkrets på kokekaret eller tar jeg feil. Når du koker i en svært vidt kokekar er det jo større flate som fordamper. Med en mindre omkrets vil ikke avdampingen da bli mindre?
 
Jo, det mener jeg stemmer. Hvor mye effekt du kjører på spiller også en rolle. Det viktigste er å kjenne sitt bryggeri, og ta notater under brygging av hvor mye væske du har i de forskjellige stadiene (etter skylling, etter kjøling, i gjæringsdunk og totalt tappet på fat/flasker.
 
Takk for innspill så langt.
Må nok sette meg ned i helga og se over detaljene her, for å finne hva jeg bør korrigere i mine beregninger.
Øl-planleggingen må av naturlige årsaker settes til etter arbeidstid, og i kveld er jeg opptatt med smaking av Cask IPA fra Nøgne Ø på Haandverkerstuene  :biersmile:

Øystein :)
 
Tusen takk for disse beregningene. Dette vil hjelpe en nybegynner godt videre, det er jo svært sjelden det står vannmengde i oppskriftene  :ilike:
 
Føyer meg med Per-Arne og sier tusen takk!

Leser og leser, og det er ikke så mye å finne om akkurat dette. Og om det har stått har jeg ikke fått det med meg ;-)
Tusen takk igjen!
 
Tusen takk for regnearket. Prøvde å beregne på en BB30.

Parametre                               Verdi Tap
Forventet resultat (liter)         27
Mengde malt (kg)                 5 8 - Settes per oppskrift
Tap under koking (%)                 5 1,35 - Fast verdi. Default verdi, som kan måles for utstyret ditt
Tap under kjøling (%)                 4 1,026 - Fast verdi
Svinn, tapping til gjærkar (liter) 1 1 - Fast verdi som settes for utstyret ditt
Volum for å erstatte "svinn" underveis: 11,376
Meskevann                               15 ( 3,00 liter pr kilo malt)
Nødvendig skyllevann               23,376
Svinn, gjærslam (liter)          2 2 - Forholdsvis fast verdi som settes for utstyret ditt
Mengde ferdig øl                         25

Virker som det er veldig mye skyllevann. Jeg må teste det i praksis.
 
Får ikke vannmengden som malten opptar til å stemme. Etter hva jeg har lest andre steder og selv erfart, sitter det igjen 0.7 til 1 liter vann per kilo malt du putter i mesken, etter avtapning.

Kanskje de kildene du har brukt har gått ut fra volum og ikke vekt på kornet?

Det beste er uansett å måle alle parameterne i en testbatch, og legge dette inn i regnearket.

Edit: Finner selvsagt ingen av de kildene jeg har lest tidligere. men ser at denne vannmengdekalkulatoren har 1L/kg som default verdi.
Edit: Syns også tap under kjøling er en litt rar ting å regne inn. Jeg måler opp alt vann før oppvarming og vørter etter kjøling. Da er det ikke interessant at vannet opptar 4% mer plass når det holder 100 grader. For at dette skal bli et reelt tap må du måle opp og tilsette vannet ditt når det holder 100 grader. Virker litt brysomt hvis ikke du varmer opp rikelig med vann, og måler hvor mye du overfører fra HLT. Hva med meskevannet måles det også opp etter oppvarming?
 
SindreW skrev:
Får ikke vannmengden som malten opptar til å stemme. Etter hva jeg har lest andre steder og selv erfart, sitter det igjen 0.7 til 1 liter vann per kilo malt du putter i mesken, etter avtapning.

Kanskje de kildene du har brukt har gått ut fra volum og ikke vekt på kornet?

Det beste er uansett å måle alle parameterne i en testbatch, og legge dette inn i regnearket.

Edit: Finner selvsagt ingen av de kildene jeg har lest tidligere. men ser at denne vannmengdekalkulatoren har 1L/kg som default verdi.
Edit: Syns også tap under kjøling er en litt rar ting å regne inn. Jeg måler opp alt vann før oppvarming og vørter etter kjøling. Da er det ikke interessant at vannet opptar 4% mer plass når det holder 100 grader. For at dette skal bli et reelt tap må du måle opp og tilsette vannet ditt når det holder 100 grader. Virker litt brysomt hvis ikke du varmer opp rikelig med vann, og måler hvor mye du overfører fra HLT. Hva med meskevannet måles det også opp etter oppvarming?
Vi regner alltid 1l veske bundet pr kg malt, stemmer overraskende bra for oss. fordamping under kok setter vi til 8% pr time. Sjelden vi bommer med mere enn en halvliter. Men vil tro typen meskekar har mye å si, vi mesker på en 15 gallon blingmann, og koker i en 78 liters gryte med stor diameter.
Hadde større svinn da vi meska i kjølebag, kanskje så mye som 1,5l/kg.
 
Ja virker som det er såpass stor variasjon på de fleste parameterne at hver enkelt må kartlegge de for sitt eget oppsett. Det avhenger nok mest av metode for å tappe av fra mesken. Biab eller maltrør som får renne godt av seg er nok det mest effektive

Kanskje 1,6L/kg stemmer for ØysteinM sitt oppsett. Det var bare en så intrikat bergningsmetode at det virket å kun være en beregnet verdi.

Det enkleste er å måle opp vann og malt, meske, tappe av all vørteren og måle hvor mye du får ut.
 
Tilbake
Topp