Gautest

Signatur

Og kor du bryggjar og kor du bakar,
d\'er alltid ein, som det ikkje smakar;

Ivar Aasen
Tilbake
Topp