gjærhøst

  1. Hannaas

    Høsting av gjær fra lagerøl gjæret under trykk?

    Finnes det noe kunnskap eller erfaringer med høsting og gjenbruk av gjær, når gjæringen har foregått under trykk? Jeg spør fordi jeg nylig har begynt med trykkgjæring, og mangler erfaring på området. Tidligere har jeg høstet gjær fra øl med lav OG for å bruke til sterke øl, og det har fungert...
  2. T

    Når fjerner dere gjæren?

    Når tar dere bort gjæren i gjæringskaret? Jeg har et pilot/testbrygg med en wyeast 1318 gjær der er stått og gjæret siden d.27. december. Det er slutt på aktivitet i gjærlåsen og gjæringen har stått stabilt på samme plato i to dager nå. I mens har pH verdien steget begge dager. Jeg venter...
Topp