gjærnæring

  1. Hope Larsen

    For mye gjærnæring

    Jeg er en ganske fersk brygger og har ikke tenkt så mye på at jeg trenger å tilsette gjærnæring mot slutten av koketiden. Slik jeg har forstått det så trengs ca 1/2 ts til 20 - 25 liter. Kan noen fortelle hva som blir/kan bli utfallet hvis man bruker for mye gjærnæring? Vil det påvirke smak? Kan...
Tilbake
Topp