led

  1. Snoball

    Hjelp til å koble Pt100 RTD temperatursensor til LED skjerm

    Hei. Jeg har kjøpt en PT100 RTD temperatursensor (link) for å overvåke temperaturen for sirkulasjon ved mesking. Det er en RTD-sensor med tre ledninger. En hvit og to røde. Har tidligere brukt et LED-display (link) kjøpt på Ebay for å vise temperaturen, har da brukt en DS18B20 temperatursensor...
Topp