post fermentation

  1. K

    Tørrhumle (Post fermentation)

    Hei, Satt en batch med Punk IPA (Brewdog) igår. Det blir anbefalt å tilsette tørrhumlen i 5 dager, post fermentation. Tolker dette som at etter ca. 2 uker (eller den tiden det tar før gjæren har gjort sitt, SG=FG) på dunk tilsetter jeg tørrhumlen og venter ytterligere 5 dager før flasking. Er...
Topp