vannanalyse

  1. K

    Beregning av alkalitet

    Hei, Kontaktet kommunen for å få vannrapport, og fikk følgende svar: Hardhet: 3,1°dH pH: 8,1 Kalsium: 26 mg/l Magnesium: 4,0 mg/l Natrium: 4,5 mg/l Sulfat: 8,06 mg/l Klorid: 4,5 mg/l Bikarbonat: N/A Alkalitet: N/A Spørsmålet er da, siden de hverken har målinger på bikarbonat eller alkalitet...
  2. K

    Vannanalyser for Kleppe vannverk, Askøy

    Hei! Hvis det er interessant så har jeg fått tak i vannanalyser fra Kleppe vannverk, Askøy. Legger de ut her til alle som måtte ha interesse av de. Hilsen Knut.
Tilbake
Topp