wemos ds18b20 sonoff mqtt

  1. msevland

    MQTT - WeMos - SonOFF

    Leker med ESP8266 (WeMos/SonOFF) og MQTT som protokoll. Denne blir benyttet i mye IoT utstyr, og peker seg ut som kanskje den rådende protokollen. Se også @FrankD sin post om SonOff Th Hva er MQTT? Kort fortalt er det en svært effektiv protokoll for overføring av data mellom maskiner (M2M). Den...
Topp