2018

  1. msevland

    Norbrygg Oslo - Årsmøte 2018

    Referat fra Årsmøte 27.02.18 lenke til pdf versjon Norbrygg Oslos leder ønsket velkommen til Bouvet sine lokaler på Majorstua. Det var 18 oppmøtte medlemmer og et medlem fra sentralstyret fra Akershus. Møtet ble innledet med en kort introduksjonsrunde av de oppmøtte. En varm takk gikk til...
Topp