Norbrygg Oslo - Årsmøte 2018

msevland

NMKomiteen
Sentralstyre
Referat fra Årsmøte 27.02.18
lenke til pdf versjon

Norbrygg Oslos leder ønsket velkommen til Bouvet sine lokaler på Majorstua. Det var 18 oppmøtte medlemmer og et medlem fra sentralstyret fra Akershus. Møtet ble innledet med en kort introduksjonsrunde av de oppmøtte. En varm takk gikk til Amundsen Bryggeri for leskende støtte til arrangementet.
Gustav Foseid ble foruspurt om å være møteleder, og takket ja til det.
Referentoppgaven ble mot en stemme gitt til Morten Sevland

Styret har i 2017 bestått av
 • Christian Myhrvold (leder)
 • Morten G. Sevland
 • Jens Erik Jacobsen
 • Andreas Grønnevik
 • Jørgen Olsen (godkjent av sentralstyret etter at Per Buer trakk seg)
Innkalling ble sendt ut 31.01.18 til Norbrygg Oslos medlemmer.
Sakspapirer ble sendt ut 15.02.
Det var ingen innsigelser på innkalling

Årsmelding
Christian Myhrvold gikk gjennom alle aktivitetene Norbrygg Oslo har gjennomført i fylkesstyrets første periode.

Aktiviteter innværende periode
Feb. Konstituerende styremøte i Norbrygg Oslo
Mars 5 delegater stilte på Landsmøte fra Oslo
April Usmakskurs i Nydalen
Mai Usmakskurs på Høybråten med påfølgende pub til pub runde (Femmer’n)
Juni Stand på folkemuseets arrangement «Øl og brus» og Usmakskurs på Günerløkka
Aug. Bedømming og premiering i Oslomesterskapet i pils
Okt. Smakekveld der medlemmene har med eget øl + Stand på IKT-NM
Des. Usmakskurs på Günerløkka
Jan. Stand på publikumsfavoritten(PF) i Eventhallen med servering av vinnerølene fra Oslomesterskapet i pils.
Feb. Årsmøte og pubkveld

Styrets leder har også utviklet vårt regionale påmeldingssystem til våre arrangementer kurs.oslo.norbrygg.no
Styret har kjøpt inn 3 Lindr tappetårn med kjøling til bruk under PF, og for utlån til Norbrygg Oslos medlemmer. Ta kontakt med styret for lån.
Årsmeldingen ble godt mottatt og godkjent

Regnskap for 2017
Regnskapet for 2017 ble gjennomgått. Lenker til Budsjett og resultat ble sendt ut sammen med sakspapirene.
Regnskapet ble godkjent

Forslag til budsjett for 2018
Det ble gjort noen endringer på forslag til budsjett, hvor postene kurs og leie av kurslokaler ble justert opp. Budsjettforslaget legger opp til at alle de tildelte midlene fra Hovedorganisasjonen brukes i sin helhet.
Budsjettforslaget ble godkjent
Se pdf versjon for forslag til budsjett

Forslag til årshjul for 2018
Årshjulet vil bli gjennomgått og tilrettelagt av det påtroppende styre.
Kurs vil bli lagt til etter hvert som vi får bekreftet foredragsholdere og lokaler.

Januar
 • Usmakskurs
 • Stand på PF
Februar
 • Årsmøte
 • Pubkveld
Mars
 • Ølsmakekveld
April
 • Bryggeribesøk
 • Usmakskurs
Mai
 • Ølsmakekveld
August
 • Bryggeribesøk
 • Usmakskurs
September
 • Ølsmakekveld
 • Kåre vinnere av OiP på OM
 • Pubkveld
Oktober
 • Bryggeribesøk
 • Stand på IKT-NM
November
 • Ølsmakekveld
 • Usmakskurs
Desember
 • Ølsmakekveld

Innkomne saker
To saker var meldt inn til Årsmøte innen fristen.

Tittel: Innkjøp av seamer for bokser
Det innmeldte forslaget ble etter en god gjennomgang endret noe.
Ny tittel: Boksing av øl
Vedtak:
Årsmøtet ber styret i Norbrygg Oslo vurdere mulighetene for å tilby medlemmene å bokse øl, enten ved innkjøp av eget utstyr eller samarbeid med andre.

Tittel: Samarbeide med Norbrygg Akershus for å skaffe et felles lokale
Den innmeldte saken ble endret i betydelig grad.
Ny tittel: Leie av Norbrygg-lokale i Oslo
Vedtak:
Årsmøtet er positive til et Norbrygg-lokale i Oslo og ber styret følge med på prosessen og spille inn Norbrygg Oslos behov.

Begge sakene ble vedtatt med de endringer som ble foreslått av årsmøte.

Valg av Fylkesstyre
Årsmøte foreslo Morten G. Sevland som leder for Norbrygg Oslo. Ingen motkandidater stilte, og han ble valgt ved akklamasjon
Foruten Morten, hadde tre styrerepresentanter takket ja til gjenvalg. Christian Myhrvold måtte av praktiske årsaker trekke seg for inneværende periode. På gjenvalg var Jens Erik Jacobsen, Andreas Grønnevik og Jørgen Olsen. I tillegg ble både Tor Brøndbo og Per Arne Munthe oppfordret til å stille. Begge takket ja til nominasjonen.
Årets styre ble utvidet med ett medlem i forhold til 2017, alle som sto på valg ble dermed valgt ved akklamasjon. Styrets forskjellige roller konstitueres på første styremøte av det nye styret.

Valg av Valgkomité
Ken Robin Ruud ble valgt til å lede komiteen også for kommende periode. Olga Anna Osinska ble gjenvalgt som medlem, og tradisjon tro ble også avtroppende styreleder, Christian, valg inn i Valgkomiteen.

Valg av delegater til Landsmøte den 27. – 29. april
Norbrygg Oslo har fem plasser til Landstyret. Styret ble gitt i oppdrag og finne 5 delegater. Christian Myhrvold ble valgt som vara til Landsmøte.

Etterpå…
Etter møtet fortsatte de gode samtalene på Gamle Major…
 

Vedlegg

 • Norbrygg Oslo Årsmøte - Referat.pdf
  729,5 KB · Sett: 11
Sist redigert:
Tilbake
Topp