Årsmøte Norbrygg Østfold 2024

Hamlot

Fylkesleder
Velkommen til Årsmøte i Norbrygg Østfold 26. februar klokken 19:00

Møtet avholdes fysisk på Speiderhuset i Fredrikstad, (Speiderveien 7, 1605 Fredrikstad)

Etter det formelle blir det pizza, øl og sosialt.

Av praktiske årsaker ønsker vi at de som kommer melder seg på via Hoopla. Påmelding her.
Møtet er så klart gratis!

Saksdokumenter blir publiser på forumet under Østfold.

Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg medlemmer. Medlemmer i Norbrygg Østfold har tale, forslags og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte og talerett. Se for øvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Agenda på fylkesårsmøtet er:

Valg av møteleder og referent

Godkjenning av innkalling

Styrets årsmelding for 2023

Regnskap for 2023

Styrets forslag til budsjett for 2024

Forslag til årshjul for 2024

Innkomne saker

Valg av styre

Valg av delegat til landsmøtet

Valg av valgkomite

Eventuelt

Det vil ikke være mulighet for benkeforslag til noe styreverv på årsmøtet. Ved interesse for å stille til valg send en epost til valgkomiteen: ostfold@norbrygg.no

Innkomne saker skal være fylkesstyret i hende senest 2 uker før møtet.

Vennligst send disse til ostfold@norbrygg.no
Håper vi sees :)
Med vennlig hilsen Styret Norbrygg Østfold
 
Hva er vitsen med å avholde valg dersom det ikke er anledning til å fremme motkandidater?
Vet ikke hvor du tolket det fra.

Det som står er at man ikke ønsker benkeforslag, fordi mange har uteblitt fra å komme på årsmøte i frykt for å bli valgt inn i styre og føler seg presset til å si ja.

Om man ønsker eller ønsker å foreslå noe inn i styre så melder man bare interesse på mail.

Håper det var oppklarende :)
 
Vet ikke hvor du tolket det fra.

Det som står er at man ikke ønsker benkeforslag, fordi mange har uteblitt fra å komme på årsmøte i frykt for å bli valgt inn i styre og føler seg presset til å si ja.

Om man ønsker eller ønsker å foreslå noe inn i styre så melder man bare interesse på mail.

Håper det var oppklarende :)
Er et slikt krav i tråd med vedtektene?
 
Et Årsmøte er suverent.
Det er på tross av det helt innafor å be om at Benkeforslag ikke benyttes.
Tar jeg ikke helt feil er formuleringen min og del av underlaget vi sender ut til Fylkesstyrene
 
Selv om jeg forstår intensjonen, synes jeg man skal være forsiktig med ordlyd som kan oppfattes som at man formelt forsøker å begrense årsmøtets, det høyeste organet, sitt mandat.
 
Sist redigert:
Selv om jeg forstår intensjonen, synes jeg man skal være forsiktig med ordlyd som kan oppfattes som at man forsøker å begrense årsmøtets, det høyeste organet, sitt mandat.
Enig med du i det. Og valg av tillitspersoner er noe av det viktigste årmøtet håndterer. Da må møtedeltakerne kunne fremme de kandidater de ønsker. Ikke det at jeg tror det ofte forekommer kampvoteringer, men det kan jo skje. Og især dersom misnøyen er stor og ledelsenntvilholder på sine plasser er årsmøtet eneste måte å gjøre endringer på. Jeg har opplevd slikt før andre steder, så jeg vet det kan skje
 
Skjønner skepsisen, men denne setningen er ikke ment for å nekte folk å bli med i styre, men som nevnt over at man ikke vil skremme folk til å tro at man plutselig kan bli foreslått som styremedlem av noen andre.
Mener selv at det står ganske tydelig at man kan sende inn forslag/melde seg.
Frem til nå har det stort sett vært flere som forlater styre kontra hvor mange som kommer inn, så har aldri vært aktuelt å nekte noen å bli med i styre.

Men for all del. Setningen vil bli fjernes fra innkallingen.
 
Tilbake
Topp