Fylkesårsmøte i Trøndelag 29. februar 2024

Anders Christensen

Norbrygg-medlem
Fylkesårsmøtet er åpent for alle Norbrygg-medlemmer. Medlemmer i Fylkeslaget har tale-, forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer har møte- og talerett. Se forøvrig §7 Fylkesårsmøte i Norbryggs vedtekter.

Møtet blir på Den Gode Nabo, like ved Gamle Bybro i Trondheim, kl 19:00 29. februar 2024.
Årsmøtedokumentene vil bli samlet på forumet minst 2 uker før selve møtet
 • Årsmelding for 2023
 • Resultatrapport 2023 – 116 Trøndelag
 • Endelig forslag til aktivitetsplan
 • Eventuelt innkomne saker
Agenda på fylkesårsmøtet er:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Styrets årsmelding for 2023
 4. Regnskap for 2023
 5. Forslag til årshjul/aktivitetsplan for 2024 (tentativ årsplan vist under)
  • Januar - Usmakstrening
  • Februar - Årsmøte i fylkeslaget - 29. februar
  • Mars - Dommertrening foran NM-dømming
  • April - NM-dømming
  • April - foredrag på Austmann Bryggeri
  • Mai - omvisning på Monkey Brew
  • Juni - mulig smaking på gamle flasker fra konkurranser
  • Juli - (ferie)
  • August (uavklart)
  • September (uavklart)
  • Oktober (uavklart)
  • November - Juleølfestivalen på Tautra
  • Desember (uavklart)
 6. Forslag til budsjett for 2024
 7. Innkomne saker: foreløpig ingen
 8. Valg, i henhold til valgkomite
  • Dagens styre og evt gjenvalg:
   1. Anders Christensen - leder. på valg, stiller til gjenvalg.
   2. Eva Beate Holm - nestleder, på valg, stiller ikke.
   3. Veronica Løvikene Aurlien, på valg, stiller ikke.
   4. Magnus Lindsetmo Bestvold, på valg, stiller til gjenvalg
  • Nye kandidater til styret:
   1. Espen Breivik
   2. Vebjørn Brekken
  • Delegater til landsmøtet 2024: vi skal sende to stk til Bergen 20. april
  • Valgkomité: bestående av tre stk
Innkomne saker bør være fylkesstyret i hende senest to uker før møtet så langt det er mulig, men alle blir tatt med så langt mulig ved kortere frist. Oppfordrer alle til å melde inn ønsker pr epost til trondelag@norbrygg.no
 
Tilbake
Topp