alkalitet

  1. K

    Beregning av alkalitet

    Hei, Kontaktet kommunen for å få vannrapport, og fikk følgende svar: Hardhet: 3,1°dH pH: 8,1 Kalsium: 26 mg/l Magnesium: 4,0 mg/l Natrium: 4,5 mg/l Sulfat: 8,06 mg/l Klorid: 4,5 mg/l Bikarbonat: N/A Alkalitet: N/A Spørsmålet er da, siden de hverken har målinger på bikarbonat eller alkalitet...
  2. AndyHagen

    Varsel om endret vannkvalitet fra Oset vannbehandlingsanlegg i sommer

    Til orientering fra Vann og avløpsetaten. Dette vil trolig ikke ha veldig mye å si for den jevne hjemmebrygger, men kan kanskje gi noen ørsmå avvik for de (eks. de kommersielle) som har stålkontroll på pH og salter. De fleste kan fortsette som normalt og RDWHAHB...
Tilbake
Topp