cb50

  1. F

    Noen som kjenner Camurri CB50?

    Jeg har lenge tenkt på en Speidel 50, me etter å ha blitt gjort oppmerksom på begrensningene Speidelen har mht. forholdet malt/vann så er jeg litt usikker. Jeg skjønner det dithen at denne begrensningen er mindre for Camurrien, som er bygget på et annet prinsipp (røring i stedet for...
Topp