Juleølkonkurransen 2018 – Tautra

Status
Stengt for ytterligere svar.
F

fkrogstadNorbrygg sitt fylkeslag i Trøndelag har gleden av å invitere til årets julekonkurranse, lørdag 10 NovemberI år stiller vi med lokal foredragsholder. Tyson Weaver er en kunnskapsrik person som har startet Bonsak gårdsmalteri sammen med kona bodil på gården kjesbu nedre i Skogn. Tyson har en unik kunnskap på malt og vi kommer garanter til å kunne plukke opp masse informasjon underveis.

«vit hva du drikker» kommer også i år så du kan få god informasjon i tillegg måle ABV på øl medbragt

Flaskekonkuranse blir det også, som vanlig, se egen tråd på forumet

Tentativ plan for laurdag 10. november på Klostergården blir da omtrent slik:

  • Kl 1300: Foredrag med Tyson Weaver fra Bonsak Gårdsmalteri – Tentativt tema: Norsk malt
  • Kl 1600: Festmiddag, øl og mat frå Klostergården
  • Kl 1900: Oppmøte for deltakerer i Publikumsfavoritt
  • Kl 1930: Inngang på Publikumsfavoritten
  • Kl 2330: Stemmegivning blir avslutta, med påfølgjende premieutdeling (også på flaskekonkuranse)
PF premier i år er levert av Brewshop og kommer som gavekort på henholdsvis 1500,- for 1 plass, 1000,- for 2 plass og 750,- for 3 plass. Dette kommer på toppen av heder og ære selvsagt
Flaskekonkurranse premier i år er levert av Brewshop og kommer som gavekort på henholdsvis 1500,- for 1 plass, 1000,- for 2 plass og 750,- for 3 plass i 3 kategorier. Dette kommer også på toppen av heder og ære selvsagt
. I tillegg får en klassevinnere ølet sitt kåret som «årets juleøl», og ett gavekort på 1500,-
  • Kl 0015: Avgang for buss til Trondheim (via Stjørdal/Værnes) (Begrenset antall plasser så når det er utsolgt så er det utsolgt)

Alle klokkeslett er tentative

Billetter kan nå kjøpes her: Norbrygg Hoopla

Overnatting på Klostergården bestiller du direkte på post@klostergardentautra.no
Du kan velge mellom rom med plass til litt ulike antall personer eventuelt felles sovesal

PS! Fredagen kan vere vel så bra som laurdagen, på Tautra…

Konkurranseregler


Reglene for konkurransen er de samme som tidligere år:

§1 Juleølkonkurransen er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§2 Deltagende brygg skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging. Bruk av maltekstrakt er unntatt regelen.

§3 Under arrangementet til Juleølkonkurransen avholdes to konkurranser samtidig: flaskekonkurransen og Publikums Favoritt. Det er flaskekonkurransen som er selve mesterskapet. Arrangementet er åpent for publikum (aldersgrense 18 år).

§4 Deltagere gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet. Resultatene av konkurransen vil bli offentliggjort med deltagernes navn, bosted og oppnådd plassering/poengsum (i flaskekonkurransen inkludert dommerskjemaer).

Flaskekonkurransen


Påmelding er åpent: https://konkurranse.norbrygg.no/ (du må logge deg inn med brukernavn og passord fra forumet før du får opp registreringen)
Siste frist for påmelding: 23/10
Siste frist for innlevering: Ved post: 26/10, ved fysisk levering 26/10

Konkurranseklasser:

  1. Tradisjonell norsk juleøl (Kategori 13F)
  2. Juleøl uten tilsetninger (kategori 1-12 + 13G)
  3. Juleøl med tilsetninger (hovedkategori 1-12 + 13F-G, underkategori 13A-E)

For juleøl med tilsetninger er det flott hvis tilsetningen kommer fram på etiketten som blir skrevet ut og sendt ved.

Regler for konkurransen finner du under. Flasketyper som kan brukes i konkurransen finner du her: http://norbrygg.no/flasketyper-til-konkurranser/

Ved spørsmål send mail til juleol@norbrygg.no

Publikums Favoritt


Det vil også i år bli avholdt en Publikums Favoritt-konkurranse i forbindelse med arrangementet 10. november. Informasjon om påmelding kommer.

Vist du ønsker å stille med øl til Publikumsfavoritten på Tautra 10. november – så kommer linken til påmelding ganske så snart her

Konkurranseregler


Reglene for konkurransen er de samme som tidligere år:

§1 Juleølkonkurransen er en konkurranse som er åpen for alle norske hjemmebryggere, samt andre hjemmebryggere bosatt i Norge.

§2 Deltagende brygg skal være hjemmebrygget. Med dette menes at det ikke, verken helt eller delvis, kan være fremstilt ved hjelp av utstyr for kommersiell brygging. Bruk av maltekstrakt er unntatt regelen.

§3 Under arrangementet til Juleølkonkurransen avholdes to konkurranser samtidig: flaskekonkurransen og Publikums Favoritt. Det er flaskekonkurransen som er selve mesterskapet. Arrangementet er åpent for publikum (aldersgrense 18 år).

§4 Deltagere gir ved innlevering av påmeldingsskjemaet Norbrygg rett til fritt å publisere opplysningene som fremkommer på skjemaet. Resultatene av konkurransen vil bli offentliggjort med deltagernes navn, bosted og oppnådd plassering/poengsum (i flaskekonkurransen inkludert dommerskjemaer).

§5 Flaskekonkurransen


§5.1 Alle medlemmer i Norbrygg kan kostnadsfritt delta i flaskekonkurransen. For deltagere som ikke er medlem i Norbrygg, er det en deltageravgift på 100 kr per øl.

§5.2 Det kan maksimalt oppføres 2 bryggere pr. brygg. Kun privatpersoner kan føres opp som bryggere, ikke bryggelaug, klubber, foreninger eller lignende. Navn på evt bryggelaug kan oppføres separat i påmeldingsskjemaet.

§5.3 Det er ikke tillatt å sende inn ett og samme brygg som flere bidrag. Definisjonen på samme brygg er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to brygg, men ikke samme brygg der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke. Flasker hentet fra to forskjellige gjæringskar fra samme batch teller heller ikke som forskjellige brygg.

§5.4 Deltagende øl skal leveres i 3 –tre – stykk flasker, samt ledsages av en lesbar utskrift av påmeldingsskjemaet. Flasker som ikke er iht. disse bestemmelsene må påregne å ikke bli bedømt.

§5.5 Flaskene må være Norbrygg i hende (eller sendt) før fristen som er fastsatt i veiledning for påmelding, hvor man også finner adresse for innlevering/innsending. Det er deltagers eget ansvar at ølet kommer frem i tide. Påmeldingsavgiften vil ikke bli refundert dersom ølet kommer for sent frem og dette ikke er Norbryggs feil.

§5.6 Flaskene, som ikke skal ha bryggerietiketter, kjennetegn eller noe som kan identifisere bryggeren, merkes med etikett som lastes ned fra påmeldingsskjemaet. Deltagermerket skal være forsvarlig festet til flasken med nøytral festemiddel (klar teip, gummistrikk e.l.) på en slik måte at det fremdeles er lesbart.

§5.7 Hvis ikke flaskene er merket iht. eksempelet, vil ikke ølet bli bedømt. Påmeldingsavgiften vil i så fall ikke bli refundert.

§5.8 Deltagende øl skal i påmeldingsskjemaet deles inn i riktig hoved- og underklasse. Arrangøren forbeholder seg retten til å flytte ølet til en annen hoved- eller/og underklasse dersom ølet i utgangspunkt var plassert i feil klasse.

§5.9 Arrangøren forbeholder seg retten til å dele opp en hovedklasse i flere hovedklasser. Arrangøren vil så dele inn de berørte deltagende brygg på nytt etter eget skjønn.

§5.10 Deltageravgiften er kr 0,- per brygg for inntil to brygg per hovedklasse for medlemmer av Norbrygg og førvrig kr 100,- per brygg. Deltageravgiften må være betalt innen påmeldingsfristen går ut.

§5.11 Innlevert øl med emballasje tilfaller Norbrygg.

§5.12 Konkurransedommernes bedømming er endelig og kan ikke påklages.

§6 Publikums Favoritt (PF)


§6.1 Antall brygg som en deltager får stille med er ikke på forhånd avgrenset.

§6.2 Det kan maksimalt oppføres 2 –to– bryggere pr. brygg. Kun privatpersoner kan føres opp som bryggere, ikke bryggelaug, klubber, foreninger eller lignende. Dersom flere har vært med på å brygge ølet foreslåes den eller de to som var mest involvert i bryggeprosessen oppført som bryggere. Navn på evt bryggelaug kan oppføres separat i påmeldingsskjemaet.

§6.3 Det er ikke tillatt å stille med ett og samme øl som flere bidrag. Definisjonen på samme øl er identisk oppskrift (ingredienser) og batch. Dvs. samme vørter gjæret med ulik gjær kan delta som to øl, men ikke samme øl der f.eks. noen flasker er filtrert og andre ikke.

§6.4 Deltagende brygg må påmeldes før fristen som er fastsatt i instruks for påmelding. Denne fristen kan avvike fra fristen for flaskekonkurransen. Brygg til PF påmeldes gjennom et eget påmeldingsskjema for PF-brygg. Fristen som er fastsatt i veiledning for påmelding er endelig, men arrangøren står fri til å forskyve den til et tidligere tidspunkt dersom det er stor pågang.

§6.5 Minimumstørrelsen på et brygg er på et 8 liter i Corneliusfat, flasker eller andre beholdere. Anbefalt minstevolum er likevel 15 liter, for å ta høyde for mye publikum, og at alle får smakt (slik at man også kan få stemmer fra alle).

§6.6 Det er deltagerens eget ansvar å sørge for tappeutstyr, tilstrekkelig kjøling/varmeisolasjon av ølet, kullsyre til tapping og evt skjøteledninger. Arrangøren stiller med bord og papirduk til deltagere som ikke har med egen bar.

§6.7 Brygg til Publikums Favoritt skal normalt medbringes konkurransedagen. Deltagere forventes å møte opp og rigge i henhold til tidsplanen

§6.8 Deltagelse er gratis.

§6.9 Det gis gratisbillett til bryggeren/bryggerne samt til én gjest per brygg. (F eks så vil én brygger som stiller med ett brygg få én gratisbillett til seg selv og én til en gjest. Er det to bryggere som sammen stiller med ett brygg så får begge bryggere og én gjest en gratisbillett hver. Bryggere som stiller med flere brygg har kun krav til én gratisbillett til seg selv. Altså, hvis en brygger stiller med tre brygg, så vil han få én billett til seg selv og tre billetter til gjestene sine.)

§6.10 Det er alle som møter opp under arrangementet som kårer Publikums Favoritt. Det stilles derfor ikke krav til at brygget kan deles inn i en spesifikk underkategori. Deltageren oppfordres videre til å presentere sine deltagende brygg og seg selv på en innbydende og original måte som fenger publikumet. Av sikkerhetsgrunner og med hensyn til andre deltagere må spesielt plasskrevende tiltak på forhånd avklares med arrangøren.

§6.11 Avstemningen foregår under selve arrangementet og det avgis 3 ulikt veide stemmer per stemmeseddel. Stemmetellingen foregår under arrangementet, både før og etter frist for innlevering. Vinnerne utropes samme kveld.

§6.12 Arrangøren stiller med plastbegere/glass til smaking av PF-øl, samt penner, tusjer og navnelapper.

§6.13 Arrangøren bestemmer plassering av deltagernes serveringsplasser, i samarbeid med deltagerne.

The post Juleølkonkurransen 2018 – Tautra appeared first on Norbrygg.

Fortsett å lese...
 
Status
Stengt for ytterligere svar.
Tilbake
Topp