Drikkevannet i Trondheim

Som flere sikkert vet så finner vi som bor i Trondheim informasjon om vårt drikkevann på kommunen sine hjemmesider http://www.trondheim.kommune.no/drikkevann/ Dog skal det sies at kilometer med rør kan påvirke vannkvaliteten, noe som igjen skaper tvil rundt de verdier oppgitt. I den forbindelse har jeg sporet opp en vannanalyse fra springvannet på realfagsbygget på gløshaugen. Analysen er utført med inductively coupled plasma mass spectroscopy og alle tall er oppgitt som mikro-gram per liter. Tallene fra Trondheim vannverk er tatt med som sammenlikning.

Ag 109 - 0.083
Al 27 – 25.6 – Trondheim vannverk 26
As 75 – 0.127
Au 197 – 0.0002
B 11 – 3.11
Ba 137 – 3.02
Be 9 – 0.0058
Bi 209 – < 0.001
Ca 43 + 44 – 39863 – Trondheim vannverk: 20000
Cd 111+114 – 0.0144 – Trondheim vannverk: 0.005
Ce 140 – 0.022
Co 59 – 0.0091
Cr 52 – 0.133 – Trondheim vannverk: 0.1
Cs 133 – 0.0086
Cu 63 – 393 – Trondheim vannverk: 60
Er 166 – 0.0064
Fe 56+57 – 11.81 – Trondheim vannverk: 70
Hg 202 - < 0.001 – Trondheim vannverk: 0.0005
Ir 193 – 0.0001
K 39 – 490
La 139 – 0.045
Li 7 – 0.138
Mg 24 – 874
Mn 55 – 0.354
Mo 98 – 0.031
Na 23 – 4022 – Trondheim vannverk: 4300
Nb 93 – 0.0004
Ni 60 – 0.719 – Trondheim vannverk: 0.6
P 31 – 4.05
Pb 208 – 0.178 – Trondheim vannverk 0.12
Pr 141 – 0.011
Rb 85 – 0.682
Ru 101 – 0.0005
S 34 – 928
Sb 121 – 0.027
Se 78 – 0.071
Se 82 – 0.103
Si 28 – 741
Sm 147 – 0.010
Sn 118 – 0.018
Sr 88 – 50.8
Tb 159 – 0.0015
Th 232 – 0.014
Ti 47 – 0.108
Tl 203 – 0.0019
Tm 169 – 0.00109
U 238 – 0.050
V 51 – 0.076
W 182 - <0.0005
Y 89 – 0.063
Yb 172 – 0.0065
Zn 66 – 3.96
 
Hei!
Nokon som har gjort ei liknande analyse i nyare tid? Eventuelt fått andre tal enn gjennomsnittsverdiar frå kommunen?
 

Anders Christensen

Norbrygg-medlem
Interessant. Ellers er vel kommunen i ferd med å koble deler av Trondheim på Benna, som er et vann som ligger rett vest for Lundamo. Dermed for man ikke nødvendigvis samme vann to steder i byen.
 
Topp