Tørrhumling etter cold crash?

Jørgen O

Dommer
Sentralstyre
I siste episode av Experimental Brewing-podcasten anbefaler programlederne å tørrhumle etter cold crash for å unngå biotransformation (vi snakker her altså ikke om NEIPA!). Det gir god mening, men vil ikke den lave temperaturen da påvirke tiden det tar å få tilstrekkelig uttrekk fra humlen?

Vil 4-5 dager fremdeles være optimalt, eller bør det legges til litt mer? Og kunne det være et alternativ å tørrhumle etter "halvveis" cold crash, f.eks. ved 10-12 grader i x dager, før videre senking av temperaturen mot null?

Spennende å høre om noen har gjort seg noen erfaringer med dette.
 
Får lite utbytte sammenlignet med tørrhumling ved gjæringstemperatur. Hvor lenge ekstra du bør regne med vet jeg ikke.
 
Tilbake
Topp